Er du vår nye tjenestedesigner?

Publisert: Publisert:
StillingstittelTjenestedesigner
ArbeidsgiverNORAD
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeRådgivning / Konsulenter, Offentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap
StillingsfunksjonDesign/Grafisk, Design/Web
Søknadsfrist29.05.2022

Vi søker deg som vil være med å forandre Norad og norsk bistand gjennom å finne nye løsninger og måter å jobbe på som utgjør en forskjell. Du ser muligheter for endring, brenner for innovative løsninger og evner sette ideer ut i livet. Stillingen kommer til å innebære store muligheter til å påvirke og skape nye løsninger innen fagfeltet. Er du opptatt av miljø, bistand og bærekraft? Da er Norad stedet å være. 

I seksjon for digitalisering har vi behov for en tjenestedesigner som kan være en pådriver i digitaliseringsarbeidet gjennom innsiktsarbeid og innovasjon, og som er god på visuell formidling. Personen vil ha en selvstendig rolle og jobbe på tvers av ulike avdelinger og funksjoner i Norad, og vil kunne bidra inn i flere ulike endringsprosesser og forbedringsarbeid. Oppgavene vil bestå av både av behovskartlegging og analyse, kartlegging av brukerreiser, god historiefortelling med visuelle hjelpemidler samt å være en pådriver for endring gjennom ulike tverrfaglige arbeidsgrupper. Vi ønsker en medarbeider som kan bidra til å skape en kultur for brukersentrert tenkning drevet av empati, entusiasme og kreativitet. Vi er i gang med store endringer i Norad og har behov for flere dyktige medarbeidere på laget. 

Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en nyopprettet avdeling med tre seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og digitaliseringen i Norad.

Du vil ha følgende arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede tjenestedesignprosesser i ulike deler av organisasjonen 
 • Gjennomføre innsiktsarbeid, analyse og idé- og konseptutvikling  
 • Fasilitere workshoper bestående av tverrfaglige deltakere 
 • Kartlegge helheten i dagens tjenester med utgangspunkt i brukernes situasjon og behov, samt å formidle ulike brukerreiser
 • Formidle innsikt til ulike faggrupper gjennom visuell formidling og historiefortelling 
 • Sørge for økt forståelse for verdien av design i organisasjonen 
 • Bidra til prosess, og metodeutvikling 
 • Ta del i, å etablere et fagmiljø innenfor design og brukermedvirkning 
 • Være med på å styrke arbeidet med digitale brukeropplevelser og forankre/etablere tjenestedesign som fagområde internt

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten på Master- eller Bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning 
 • Erfaring som tjenestedesigner er en fordel, men nyutdannede kan også søke 
 • Gode visualiserings- og formidlingsevner samt en evne til å formidle komplekse problemstillinger til ulike mottakere 
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor 
 • Det er ønskelig med erfaring fra kreative prosesser i tverrfaglige team og smidig utvikling
 • Erfaring med å drive innovasjonsprosesser og utvikling av nye tjenester vil telle positivt

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ, stiller spørsmål, er en pådriver og jobber selvstendig 
 • Du jobber metodisk og strukturert, samtidig som du tilpasser deg endrede landskap
 • Du er nysgjerrig og liker å utforske små og store problemstillinger 
 • Du setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og forstår ulike situasjoner og brukerbehov 
 • Du deler, tør å tenke høyt og er ikke redd for å utfordre 
 • Du møter utfordringer med engasjement og iver etter å finne løsninger 
 • Du har evnen til å se saker og problemstillinger helhetlig og overordnet, og bidrar gjerne der det trengs
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnspenn 51-70 (kr 468 300 - 650 300), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 543 500 - 825 900).  Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Spørsmål om stillingen

Kjell Arne Klingen - Seniorrådgiver
Telefon: 472 60 804

Randi Aalgard - Digitaliseringsdirektør
Telefon: 924 48 020

Sektor: Offentlig
Sted: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje. Offentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap, Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon: Design / Grafisk, Design / Web, Design
Nøkkelord: visuell kommunikasjon, tjenestedesign, historiefortelling, visuell formidling

Lignende stillinger|