Leder for avdeling HR, kompetanse- og organisasjonsutvikling

Publisert: Publisert:
Utløpt
ArbeidsgiverNGI
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeKonsulent og rådgivning, Bygg og anlegg, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering
StillingsfunksjonLedelse, HR, personal og rekruttering
Søknadsfrist01.12.2021

Leder for avdeling HR, kompetanse- og organisasjonsutvikling

Trigges du av å ivareta og utvikle det overordnede ansvaret for HR, utvikling og kompetanse? Har du det som trengs for å løfte avdelingens strategiske arbeid som tilrettelegger for videre innovasjon og vekst?

Vi ser etter deg med et ønske og en vilje til å gjøre en forskjell i en organisasjon med sterk internasjonal forankring, preget av svært kompetente medarbeidere som hver dag jobber for å bedre kunnskapsgrunnlaget og løsningene for at vi skal kunne bygge, bo og ferdes på sikker grunn.

Vårt samfunnsoppdrag er å drive og fremme forskning, utvikling og innovasjon innen geofagene og skape resultater som tas i bruk av samfunnet. Våre ansatte og deres kompetanse innen forskning, rådgivning og innovasjon i ingeniørrettede geofag er våre viktigste ressurser for å få dette til. For å møte fremtidens behov for kompetanse ser vi etter en leder for HR, utvikling og kompetanse som skal profesjonalisere og videreutvikle HR-funksjonen som en intern strategisk partner i NGI.

Ansvarsområde:

Ditt hovedansvar vil være å utvikle en HR-strategi som sikrer at avdelingen leverer strategisk HR-arbeid med veloverveide beslutninger, tiltak og prosesser. Du vil lede og motivere avdelingen for at den til enhver tid leverer HR-faglige tjenester av høy kvalitet, hvor rekruttering, utvikling og kompetanseheving hos både ansatte og ledere vil stå i fokus.

Andre sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sikre kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonalisering av HR-arbeidet i praksis
 • Fremme og videreutvikle en god organisasjonskultur
 • Optimalisere og digitalisere organisasjonens HR-prosesser
 • Sikre bruk av formålstjenlige og nødvendige systemer og aktiviteter
 • Være rådgiver for NGIs ledelse i strategisk HR- og organisasjonsutvikling
 • Ansvar for å overvåke NGIs psykososiale arbeidsmiljø
 • HR rådgivning og bistand til NGIs utenlandskontorer

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som evner å arbeide strategisk for å nå organisatoriske mål i samarbeid med andre. Det er derfor viktig at du har gode relasjonelle egenskaper med evner til å lede, motivere og dyktiggjøre andre. Som person er du også proaktiv, planmessig og handlekraftig med høy grad av gjennomføringsevne.

Den rette kandidaten evner å balansere forholdet med å utfordre det eksisterende og samtidig bygge tillitt i komplekse organisasjoner. Vi er ute etter en fremoverlent lagspiller som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell ved de viktigste utfordringene som verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet.

Relevant kompetanse og erfaring for stillingen:

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Erfaring med HR- og organisasjonsutvikling
 • Prosessforståelse og erfaring med prosessledelse
 • Erfaring fra linje- eller prosjektledelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Hvorfor ta rollen hos oss?

Du får:

 • Jobbe i et mangfoldig miljø preget av tillitt og faglig stolthet
 • Samarbeide med og utvikle talenter og deres ledere i NGI som en attraktiv arbeidsgiver for nye og erfarne forskere og rådgivere
 • Utvikle samarbeid med norske universiteter og institutter
 • Bidra til å utvikle gode tiltak og strategier for kompetanseutvikling innen sentrale satsingsområder for geoteknisk forskning og utvikling de kommende årene

Ta gjerne kontakt med rådgiverne i Assessit for mer informasjon om stillingen. Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakter

 • Kontaktperson: Kenneth Ryvoll Klev
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 970 64 624
 • Kontaktperson: Thea Kleiven
 • Stillingstittel: Executive Search / Leder associates
 • Telefon: +47 473 01 088

Sted

Adresse: Sognsvn. 72

Lignende stillinger|