Sales Director AOGV

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelSales Director AOGV
ArbeidsgiverIK-Group AS
TypeFast
LokasjonStavanger
BransjeIndustri og produksjon, Olje og gass
StillingsfunksjonSalgsledelse, Markedsfører, Salg
Søknadsfrist23.01.2022

AOGV

AOGV sikrer kontantstrømmen mens vedlikeholdet utføres. Sikker utførelse, redusert nedetid og sikring av inntektsstrøm er nøkkelmål for alle som driver med produksjon. Prosessutstyr trenger jevnlig vedlikehold og dette krever ofte nedstengning av produksjonen. Ved bruk av AOGV verktøyet kan en raskere og mer effektivt isolere ut deler av prosessanlegg samtidig som hovedprosessen holdes i gang. AOGV installerer en midlertidig blindspade på en hvilken som helst flensekopling i anlegget og separerer den delen av anlegget som skal vedlikeholdes fra den trykksatte delen slik at vedlikehold kan utføres sikkert. Ved å minimere den delen av anlegget som må isoleres reduseres også tiden det tar å klargjøre anlegget for inngrep og behovet for drenering, ventilering og bruk av inert gass. AOGV kan også benyttes til å bytte spjeldventiler uten at anlegg må stenges helt ned eller tømmes for innhold. AOGV verktøyet er i tillegg til å være patentert også godkjent for bruk av flere store olje og gass selskaper.

Sales Director AOGV vil være avdelingens ansikt utad, og skal fungere som døråpner mot nye kunder, samt etablere og vedlikeholder relasjoner mot eksisterende.

Verktøyet benyttes i dag i olje- og gassindustrien med stor suksess. I tillegg til å videreutvikle dette markedet, ser vi store muligheter i den globale prosessindustrien, hvor antallet prosessanlegg som vil kunne nyttiggjøre seg av AOGV er stort. Med tett støtte av avdelingens høyt kvalifiserte personell, vil ansvaret til stillingen være å identifisere, kontakte og følge opp de mulighetene som finnes.

Rollen er svært fleksibel med stor grad av frihet. Global reisevirksomhet vil være en vesentlig del av hverdagen. Personen vi søker har en høyere relevant utdannelse, god teknisk forståelse og svært gode relasjonelle ferdigheter. Gode språkferdigheter, kulturforståelse og en lyst til å reise er viktig. Stillingen rapporterer til VP AOGV.

For spørsmål angående stillingen, vennligst kontakt Terje Helle, +47 992 70 023, eller Tron Gjedrem, +47 951 94 010, hos Prime Executive.Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt - om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Kontakter

  • Kontaktperson: Terje Helle
  • Stillingstittel: Rådgiver
  • Telefon: +47 992 70 023
  • Kontaktperson: Tron Gjedrem
  • Stillingstittel: Rådgiver
  • Telefon: +47 951 94 010

Sted

Adresse: Christian August Thorings veg 9

Lignende stillinger|