Arkitekt og Landskapsarkitekt


Publisert
Søknadsfrist 17.01.2021

StillingstittelAnnet
TypeFast
ArbeidsgiverPlus arkitektur
LokasjonFredrikstad / Sarpsborg
BransjeAnnet

PLUS ARKITEKTUR opplever økt oppdragsmengde og er i vekst, og skal derfor ansette en erfaren og faglig dyktig arkitekt. Vedkommende skal være ansvarlig for egne prosjekter og en viktig bidragsyter til kunnskapsoverføring til de øvrige ansatte.

Landskap blir i økende grad integrert i PLUS ARKITEKTURs prosjekter, og selskapet skal derfor ansette en erfaren landskapsarkitekt. Vedkommende kommer til å jobbe tett med arkitekturmiljøet i selskapet og ha ansvar for å bygge opp landskapsarkitektur som integrert fagområde.

Arbeidsoppgaver

Arkitekt:

 • Løse oppdrag innen arkitektur for eksisterende og nye kunder
 • Bidra til å skape nettverk og relasjoner til nye kunder
 • Aktivt å bidra til prosess- og metodikkutvikling internt i selskapet
 • Være en aktiv bidragsyter i miljøet
 • Støtte og følge opp medarbeidere i prosjekter
 • Ha et prosjektansvar og fungere som prosjektleder
 • Ta aktivt del i erfaringsoverføring i selskapet

Landskapsarkitekt:

 • Løse oppdrag innen arkitektur for eksisterende og nye kunder
 • Bidra til å skape nettverk og relasjoner til nye kunder
 • Aktivt å bidra til prosess- og metodikkutvikling internt i selskapet
 • Være en aktiv bidragsyter i miljøet
 • Inkludere landskapsarkitektur som en helthetlig del av arkitekturen
 • Ha et prosjektansvar og fungere som prosjektleder
 • Ta aktivt del i erfaringsoverføring i selskapet

Kvalifikasjoner

Arkitekt:

 • Arkitektutdannelse, Sivilarkitekt eller Master i Arkitektur
 • Bred kompetanse og erfaring innen arkitektur og prosjektering
 • Erfaring med å jobbe med arkitekturprosjekter fra oppstartsfase til ferdigstillelse
 • Minimum 5 års erfaring som arkitekt
 • Erfaring med detaljprosjektering
 • Gjerne erfaring fra ett eller flere spesialområder innen arkitekturfaget

Landskapsarkitekt:

 • Bred kompetanse og erfaring innen landskapsarkitektur
 • Minimum 5 års erfaring som landskapsarkitekt
 • Det er ønskelig med erfaring fra planprosesser for å styrke dette fagområdet i PLUS

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere og involvere, både internt og overfor kunder og samarbeidspartnere
 • Strukturert med evne til å kommunisere arkitektur til interessenter på ulike nivåer
 • Forretnings- og kundeorientert med evne til å bygge positive relasjoner til kunder
 • Evne til å presentere løsninger på en selgende og inspirerende måte
 • Ha et sterkt ønske om å være med på å bidra og oppnå resultater
 • God helhetsforståelse
 • Beslutningsdyktig, tørre å ta egne avgjørelser
 • Selvstendig og proaktiv arbeidsform
 • Rolig og avbalansert, god evne til å håndtere stress
 • Gode samarbeidsegenskaper og teamorientert legning
 • Utadvendt, være en god ambassadør for selskapet

Om arbeidsgiveren

PLUS Arkitektur AS ble grunnlagt i 2006 og har siden den gang hatt en positiv og spennende utvikling. Selskapet har 15 ansatte, omsatte i 2019 for om lag 18 mill. og er etablert i Fredrikstad og Oslo, og har prosjekter for både private og offentlige kunder. I prosjektporteføljen har de med deres kunder og øvrige rådgivere blant annet utviklet bygg innen ulik boligtypologi, kultur, barnehage, omsorg, skole, næring, kontor og sykkelhotell. Transformasjon og gjenbruk av bygg har i økende grad blitt aktualisert og flere av selskapets prosjekter relaterer seg til denne form for byggeri, og forsterkes med klare bærekraftige miljøambisjoner. For mer informasjon om selskapet, se www.plusarkitektur.no

Sektor Privat

Sted Storgata 5, 1607 Fredrikstad

Bransje Arkitektur, areal og interiør

Stillingsfunksjon Arkitekt og planlegging / Landskapsarkitekt,Arkitekt og planlegging / Arkitekt

Nøkkelord

Arkitekt, Landskapsarkitekt

Del jobb på