Senior forretningsutvikler - Investeringsanalyser og porteføljeforvaltning

Publisert: Publisert:
StillingstittelSenior forretningsutvikler
ArbeidsgiverNORCE Norwegian Research Centre AS (
TypeFast
LokasjonBergen, Stavanger
BransjeKonsulent og rådgivning, Industri og produksjon, Forskning, utdanning og vitenskap
StillingsfunksjonForretningsutvikling og strategi, Konsulent, Rådgivning
Søknadsfrist12.04.2023

Om stillingen

Det lyses ut en fast 100% stilling som Senior forretningsutvikler i NORCE sin kommersialiseringsenhet.

Vi leter etter en person med kommersiell legning og interesse for etablering og utvikling av teknologibaserte spin-off selskaper i oppstartsfasen. Vi leter etter en person som liker å jobbe i team og som bygger nettverk både i egen organisasjon og mot eksterne samarbeidspartnere. Den rette kandidaten for stillingen har solid økonomi-/finansfaglig fundament, teknologisk nysgjerrighet og interesse for å sette forretningsutvikling inn i en bærekrafts-sammenheng.

Stillingen rapporterer til leder av NORCE TTO.

Arbeidssted: en av NORCE sine lokasjoner.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bestå i å bidra til at nye forskningsbaserte kommersialiseringsinitiativ identifiseres og følges opp gjennom ulike faser frem til realisasjon i tett samarbeid med NORCE sine tre forskningsavdelinger (Teknologi, Klima & Miljø og Helse & Samfunn). Arbeidet vil innbefatte utarbeidelse av investeringsunderlag, kontakt med eksterne investorer, IPR-strategi, verdsettelsesoppgaver, transaksjoner, daglig ledelse i oppstartselskaper i tidlige faser, styrearbeid og en rekke andre aktiviteter knyttet til kommersialisering.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ha god oversikt over metoder for verdsettelse av teknologikomponenter eller selskaper, og tilhørende relevante forretningstransaksjoner
 • Ha oversikt over mulige investorer og offentlige støtteordninger
 • Delta i utarbeidelse av fremtidige søknader om innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter
 • Forhandle avtaler med investorer i samarbeid med ledelsen i NORCE og eventuelle medinvestorer i aksjeselskaper
 • Ta ansvar for utforming av juridiske avtaler i forbindelse med teknologioverføring (i samråd med juridiske rådgivere internt/eksternt etter behov)
 • Delta i strategiarbeid og ta ansvar for påfølgende implementering av strategiske tiltak
 • Forberede prosesser for selskapsgjennomgang (due diligence) i forbindelse med transaksjoner
 • Være godt orientert om endringer i relevant lovverk for aksjeselskaper og handel med verdipapirer
 • Delta i styrer for oppstartselskaper, og kunne være innleid som daglig leder i kortere perioder
 • Følge opp eierskap i aksjeselskaper frem til økonomisk exit , eller til langsiktige strategiske mål har blitt oppnådd
 • Være mentor for yngre Forretningsutviklere/Prosjektutviklere
 • Bidra til at NORCE sin portefølje av eierandeler i klynger og forskningsinfrastruktur som organiseres som aksjeselskaper blir forvaltet på en måte som sikrer god kontroll av økonomi og omdømme
 • Være rådgiver for toppledelsen i NORCE

Kvalifikasjonskrav

Det legges avgjørende vekt på at kandidaten har strategisk overblikk, gode analytiske evner og i betydelig grad er i stand til selv å drive frem arbeidet med de ulike kommersialiseringsløpene i tett samarbeid med andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kandidaten må ha utdannelse på masternivå innen økonomi/finans eller industriell økonomi.

Vi leter etter en kandidat som har erfaring med selskapstransaksjoner, som kjøp/salg av selskaper, fusjon/fisjon, børsnotering, mv. Det er en fordel om kandidaten kan vise til praktisk erfaring med å utvikle forretningsplaner for nye aksjeselskaper og følge opp slike forretningsplaner gjennom verdiskapende daglig ledelse eller styrearbeid. Videre er det en fordel om kandidaten har praktisk erfaring fra utforming av underlag for verdsettelse av virksomheter. I tillegg er det nyttig om kandidaten har erfaring med forhandling og oppfølging av juridiske avtaler, spesielt aksjonæravtaler, arbeidsavtaler og lisensavtaler. Bred erfaring fra styrearbeid er også en fordel.

Kandidaten må ha minst 10 års relevant erfaring.

Søkere må beherske norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø i et oversiktlig og erfarent team i NORCE Kommersialisering, med daglig kontakt med mange av Norges beste forskere innenfor en rekke områder over hele landet. Vi kan og tilby spennende arbeidsoppgaver, hvor de fleste av våre kommersialiseringer vil ha store internasjonale ambisjoner og vanligvis møte flere av FNs bærekraftsmål.

Spørsmål om stillingen

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst kontakt Mercuri Urval (MU) ved Gro Reinertsen tlf 975 59 058 eller Silje Bolset tlf 975 59 049. Meld din interesse ved å laste opp din CV og søknadsbrev innen 12. april 2023. Alle henvendelser til MU vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro Reinertsen
 • Telefon: +47 975 59 058
 • Kontaktperson: Silje Bolset
 • Telefon: +47 975 59 049

Sted

Adresse: Olav Hanssensvei 15