Samfunnskritisk og strategisk lederrolle

Publisert: Publisert:
ArbeidsgiverNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, Kraft og energi
StillingsfunksjonLedelse

Hovedoppgaven til RME er å fremme et samfunnsøkonomisk effektivt og velfungerende kraftsystem.

RME fastsetter inntektsrammer for nettselskapene og fatter enkeltvedtak i en rekke saker som angår kraftbransjen. Videre gjennomfører RME analyser og utarbeider forslag til norsk regelverk på energiområdet. RME har også selv forskriftsmyndighet på enkelte områder.

RME samarbeider også tett med reguleringsmyndighetene i de andre nordiske landene og i Europa for øvrig - blant annet gjennom energisamarbeidet i ACER.

Energisystemet er i rask og sterk endring, med ny type produksjon, endret forbruksmønster, og nye aktører. Energisystemet blir stadig mer digitalisert, og mer integrert med andre lands energisystemer. Disse utviklingstrekkene påvirker RMEs arbeid sterkt.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil fra september bestå av de fire seksjonene Kunde og nett, Marked og systemdrift, Økonomisk regulering og Juridisk seksjon. RME har i dag om lag 65 ansatte.

Vi søker en initiativrik og strategisk person med bred ledererfaring og stor arbeidskapasitet til å lede og utvikle RMEs arbeid for å sikre en effektiv og velfungerende energiforsyning i Norge. Direktøren for RME inngår i NVEs toppledergruppe.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdannelse
 • Relevantledererfaring med gode dokumenterbare resultater
 • Erfaring med digitalisering-, endrings- og omstillingsarbeid
 • Erfaring med strategisk og innovativt utviklingsarbeid
 • Erfaring fra og kunnskap om kraft- og energisystemet vil vektlegges
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og forståelse for NVEs samfunnsoppdrag og rolle
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring er en fordel
 • Meget god kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • God vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • Motiverende lederadferd og evne til relasjonsbygging
 • Trives med å jobbe i grenseflaten mellom ledelse, fag og samfunn
 • Trygghet i lederrollen og har evne til å inspirere og engasjere kompetente medarbeidere
 • Evne til god samhandling og tillitvekkende dialog internt og eksternt
 • Nysgjerrig og utviklingsorientert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med faglige engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og innplassering i stillingskode direktør (1062)
 • Godt arbeidsmiljø
 • Moderne og sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknader vil bli behandlet fortløpende og senest innen søknadsfrist. Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Trygve Rastad i Amrop Delphi (mobil +47 99609086) for en uforpliktende samtale om stillingen.

NVE er et åpent og inkluderende direktorat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp elektronisk sammen med søknaden.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontakter

 • Kontaktperson: Trygve Rastad
 • Stillingstittel: Konsulent, Amrop Delphi
 • Telefon: +47 996 09 086

Sted

Adresse: MIDDELTHUNS GATE 29