Meteorologisk institutt søker Direktør

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDirektør
ArbeidsgiverMeteorologisk institutt
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap, Miljøtjenester
StillingsfunksjonLedelse, Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Samfunnsviter
Søknadsfrist31.05.2022

Meteorologisk institutt (MET) er en statsetat under Klima- og miljødepartementet. Instituttet har levert kritiske tjenester til det norske samfunnet i over 150 år. Tjenestene våre utvikles av et internasjonalt anerkjent forskermiljø.

Meteorologisk institutt søker nå direktør til ny åremålsperiode på seks år. Direktøren er øverste leder for ca. 500 medarbeidere i alle landsdeler og på Ishavet, med ansvar for drift og videreutvikling av instituttet. Direktøren er ansvarlig for å ivareta samfunnsoppdraget og opprettholde virksomhetens solide posisjon både nasjonalt og internasjonalt, inkl. ivaretakelse av den høye tilliten i befolkningen. Et godt grunnlag er lagt med en ny strategi på plass, denne skal nå forankres og operasjonaliseres videre.

KOMPETANSE

Vi søker en leder med faglig tyngde og kompetanse som gjør at vedkommende kan innta rollen med naturlig autoritet.

Kvalifikasjoner som vil bli vektlagt er følgende

 • høyere realfaglig/naturvitenskapelig utdanning. Doktorgrad vil være en klar fordel, men er ikke et krav
 • faglig relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor instituttets arbeidsområder; meteorologi, hydrologi, oseanografi, klimatologi, informatikk eller tilsvarende
 • kjennskap til offentlig forvaltning og kunnskap om norsk samfunnsliv
 • erfaringer med et tilsvarende komplekst aktørbilde; forståelse for tildelingsbudsjettet, styringslinjene opp mot departementet og andre eksterne aktører
 • erfaring med å lede en kunnskapsbedrift av tilsvarende størrelse og kompleksitet
 • erfaring fra deltakelse i internasjonalt faglig samarbeid
 • erfaring med ledelse av organisasjonsutviklings- og endringsprosjekter
 • kompetanse med beregningsvitenskap/ datasimulering er en fordel
 • økonomiforståelse og interesse for teknologi og IKT
 • svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Som direktør på MET deler du virksomhetens visjon om å sikre liv og verdier, og ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle nyttige og viktige tjenester til brukerne. Med utpreget god rolleforståelse, evner du relativt raskt å få oversikt over interne og eksterne forhold, og med det ivareta og etablere tillit hos et solid interessentskap, nasjonalt og internasjonalt. Som leder bør du kjennetegnes av å være tydelig og trygg, løsningsorientert og beslutningsdyktig, kombinert med å ha evne til å delegere og vilje til samarbeid.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres minst til nivå hemmelig.

ØVRIG INFORMASJON

Ansettelsen vil bli foretatt av styret for Meteorologisk institutt.

Lønn etter lederlønnssystemet i staten (stillingskode 9106), medlemskap i Statens pensjonskasse og seks måneders gjensidig prøvetid.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Hartmark Executive Search bistår i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Frode Bjørnæs, tel. 958 24 529 eller Stein Holmsen, tel. 907 57 567.

Kontakter

 • Kontaktperson: Frode Bjørnæs
 • Stillingstittel: Managing Partner
 • Telefon: +47 958 24 529
 • Kontaktperson: Stein Holmsen
 • Stillingstittel: Partner / Rådgiver
 • Telefon: +47 907 57 567

Sted

Adresse: Henrik Mohns plass 1

Lignende stillinger|