Brannsjef/ Daglig Leder i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelBRANNSJEF / DAGLIG LEDER
ArbeidsgiverVestfold Interkommunale Brannvesen Iks
TypeFast
LokasjonTønsberg
BransjeOffentlig administrasjon, Miljøtjenester, Politi og sikkerhet
StillingsfunksjonLedelse, Ingeniør/Brannsikkerhet, Brannvern

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, har det viktige samfunnsoppdraget å verne kommunenes innbyggere ved brann og ulykker, samt å arbeide aktivt med forebyggende tiltak for å forhindre brann og redusere følgende av uønskede hendelser. Vår Brannsjef - Daglig leder gjennom de siste 17 år skal nå over i pensjonistenes rekker, og vi søker hans etterfølger.

Vi ønsker å videreutvikle, gi trygghet og tillit både for brannvesenets samfunnsoppdrag og for selskapets medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse og utvikling av et faglig kompetent lederteam med omfattende krav til kompetanse-, utvikling og tjenesteleveranser.
 • Ansvar for at brannvesenets plikter etter brann- og eksplosjonsloven ivaretas.
 • Strategisk utvikling, organisasjonsutvikling og modernisering av VIB.
 • Sikre godt samarbeid på tvers av avdelinger, lokasjoner og ansvarsområder.
 • Bidra til et godt samarbeid med eierkommunene.
 • Gjennomføre og følge opp forbedringsarbeid og endringsprosesser.
 • Økonomi- og budsjettarbeid og ansvarlig for fortsatt god økonomisk utvikling.
 • Samfunns- og mediekontakt.
 • Sekretær for styret og representantskapet.
 • Inngå i vaktordning som Vakthavende Brannsjef.
 • Daglig leder av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning i Vestfold.

Kvalifikasjoner

 • Leder av brann- og redningsvesenet i ansvarsområde med mer enn 50 000 innbyggere skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755) og enten ha; a) Høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå, ellerb) Kvalifikasjoner som leder av brann- og redningsvesen i ansvarsområde med inntil 50 000 innbyggere, og minst fem års erfaring som leder av brann- og redningsvesen
 • Kandidater som blir vurdert må forplikte seg til å ta yrkesutdanning i forebyggende brannvern, samt kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse. I tillegg kurs kode 160, sertifikat for utrykningskjøretøy. Dette må gjennomføres snarest etter tiltredelse dersom kandidaten ikke har dette fra tidligere.
 • Erfaring fra brannvesen eller annen beredskapsetat innenfor samfunnssikkerhet, forsvar, politi, offshore eller annen relevant organisasjon.
 • Solid ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte resultater.
 • Erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner.
 • Aktuelle kandidater må ha førerkort klasse B, kunne fremlegge politiattest, tilfredsstillende helseattest og kunne sikkerhetsklareres for nivå "hemmelig" etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og samlende leder som bygger relasjon og tillit hos ansatte, styret og eierkommunene.
 • Du har gode samarbeidsevner, er god på å motivere og skape engasjement.
 • Du ser fremover og vil videreutvikle selskapet til enda bedre å nå sine mål og til å møte nye utfordringer.
 • Du har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne.
 • Du kommuniserer godt, har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og håndterer å være synlig i media og lokalmiljøene.

Det vil bli lagt vesentlig vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • En krevende, spennende og utfordrende jobb med engasjerte og dyktige medarbeidere, et viktig samfunnsoppdrag, et stort handlingsrom, og et vidt spekter av oppgaver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Stillingen innebærer uniformsplikt og kontorsted er Tønsberg.

VIB ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet.

Alle henvendelser til Skagerak Consultings rådgivere før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det også for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

Vi vil gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. Vitnemål, attester og politiattest må kunne fremlegges på forespørsel av aktuelle kandidater.

Har du spørsmål knyttet til stillingen kan du ta kontakt med Skagerak Consulting AS, ved Finn Lauvli 990 32 220, eller Linda Brusletto 416 76 428.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft. Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: Finn Lauvli
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 990 32 220
 • Kontaktperson: Linda Brusletto
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 416 76 428

Sted

Adresse: Ollebukta 6

Nettverk