Divisjonsdirektør kunnskap

Publisert: Publisert:
StillingstittelDivisjonsdirektør kunnskap
ArbeidsgiverBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeAnnet, Offentlig administrasjon, Barn, skole og undervisning
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Kontor og administrasjon
Søknadsfrist12.02.2023

Stilling i toppledelsen - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Hva får du jobbe med hos oss?

Bufdir og Bufetat har som mål å styrke barn, unge og familier, og vi har blant annet ansvar for det statlige barnevernet og familievernet. I tillegg er vi fagdirektoratet for likestilling og ikke- diskriminering.

Som divisjonsdirektør kunnskap vil du lede en divisjon med en spennende og sammensatt faglig bredde. Divisjonen har ansvar for et sektorovergripende arbeid innen oppvekst- og likestillingsfeltet. Dette omfatter å utvikle og iverksette strategier knyttet til kompetanse og å styrke kunnskapsmiljøer innenfor direktoratets fagfelt. En sentral oppgave er å være pådriver for kunnskapsbaserte råd og tjenester ved å fremskaffe analyser og nødvendig kunnskapsgrunnlag og å drive frem innovasjon og endring gjennom bl.a. digitalisering.

Divisjonen har 85 kompetente medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Du vil inngå i direktoratets toppledergruppe og bidra til helhetlig og strategisk utvikling av direktoratets samlede virksomhet.

Hvem er vi ute etter?

Vi søker en analytisk og strategisk sterk divisjonsdirektør med helhetsperspektiv. Du evner å bygge gode samarbeidsrelasjoner, bidrar til utvikling og en positiv samhandling med andre sektormyndigheter og forvaltningsnivå, næringsliv og sivilsamfunn. Du er analytisk og utviklingsorientert med god rolleforståelse og engasjement for Bufdir sitt samfunnsoppdrag. Vi søker deg som har utvist evne til å skape resultater gjennom medarbeidere og samarbeidspartnere, inspirere og prioritere oppgaver og tidsbruk, og sikre leveransedyktighet. Du kommuniserer overbevisende og skaper kultur for et produktivt og positivt arbeidsmiljø. Du må være opptatt av samfunnsutviklingen, og aktivt søke nye muligheter for å utvikle kunnskapsgrunnlaget. Erfaring fra å utnytte teknologiske muligheter i utviklingen av porteføljen, vil være en styrke i stillingen. Vi ønsker en divisjonsdirektør som er ydmyk og robust med evne til å skape tillit.

Du må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå og ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon.

Vi forventer at du har meget gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig med evne til å omformulere utfordringer til fremtidige muligheter og målsettinger.

Hva får du hos oss?

Du får muligheten til å videreutvikle en kompetent divisjon og arbeide innenfor et bredt fagfelt av stor samfunnsmessig betydning.

Årslønnen avhenger av kvalifikasjonene dine, men vil ligge mellom kr 1 150 000 og 1 330 000. Er du spesielt godt kvalifisert, kan vi vurderer høyere lønn.

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV- en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved det søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater, bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ønsket ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Høres dette ut som noe for deg?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop tlf. 905 84 138.

Kontakter

  • Kontaktperson: Randi Flugstad
  • Stillingstittel: Partner, Amrop
  • Telefon: +47 905 84 138

Sted

Adresse: Fredrik Selmers vei 3