Leder for arbeidsgiverpolitikk i Oslo kommune

Publisert: Publisert:
StillingstittelLeder for arbeidsgiverpolitikk i Oslo kommune
ArbeidsgiverOslo kommune - Byrådsavdeling for Finans
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist30.01.2023

Er du opptatt av tariff, arbeidslivets spilleregler og arbeidsmiljøspørsmål? 

Da kan vi by på interessante og utfordrende oppgaver. Oslo kommune er landets største arbeidsgiver med om lag 54 000 ansatte. Oslo kommune er et eget tariffområde. Vi søker nå ny leder som kan ivareta og videreutvikle Oslo kommunes arbeidsgiverpolitikk. I tillegg til tariffavtaler og arbeidsrettslige forhold, vil du ha en koordinerende rolle i mangfoldsarbeidet og HMS-arbeidet i arbeidsgiverrollen. Du vil ha systemeieransvar for kommunens HR-system, ansvar for sentralt arbeidsmiljøutvalg, juridiske tolkningsspørsmål rundt avtalene og rådgivning overfor virksomhetene i oppsigelses- og avskjedssaker. 

Med deg på laget får du ni svært kompetente medarbeidere. For å lykkes i rollen må du evne å skape gode og tydelige relasjoner til partene. Du må også bygge gode relasjoner internt i kommunen. Oslo kommune er organisert i over 50 virksomheter, alle med et selvstendig, operativt arbeidsgiveransvar. Du vil ha ansvar for kommunens sentrale regler og retningslinjer og bidra til godt samarbeid i ulike nettverk mellom kommunens virksomheter. Lederen rapporterer til kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans og har i perioder utstrakt dialog med politisk ledelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen inkludert ansvar for økonomi, fag og ansatte i seksjonen.
 • Videreutvikle arbeidsgiverpolitikken i Oslo kommune.
 • Holde tett kontakt med hovedsammenslutningene året igjennom.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring med lønns- og tarifforhandlinger.
 • God kjennskap til arbeidslivets spilleregler og aktører.
 • Erfaring fra skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.
 • Evne til å bruke og bidra til å utvikle digitale arbeidsverktøy.
 • Ledererfaring er ønskelig.
 • Erfaring fra bredere HR-arbeid er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Du må ha god rolleforståelse og være komfortabel i skjæringspunktet mellom politikk og fag.
 • Du bør ha naturlig autoritet og samtidig kunne samarbeide godt også i pressede situasjoner. 
 • Du må være robust og ha stor arbeidskapasitet, et strategisk blikk og integritet. 
 • Du må forstå hvilke beslutninger som må forankres hos de ulike aktørene.
 • Du må være komfortabel med tillitsbasert styring og ledelse. 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og krevende jobb med store variasjoner.
 • En profesjonell innfasing som nyansatt. 
 • Erfarne og profesjonelle medarbeidere.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn og betingelser iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.
Sikkerhetsklarering er ønskelig.