Aurskog-Høland kommune søker ny kommunedirektør

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelKommunedirektør
ArbeidsgiverAurskog-Høland kommune
TypeFast
LokasjonBjørkelangen
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon
Søknadsfrist30.01.2023

Aurskog Høland ligger under en time fra Oslo, Gardermoen og Charlottenberg, og kun 30 minutter fra Lillestrøm og store deler av Romerike.

Det er en av Norges største skogbruks- og landbrukskommuner med flere tettsteder og sju skoler. Med utgangspunkt i visjonen Muligheter, miljø og mangfold legges det til rette for vekst og utvikling også i framtiden. Det er forventet at kommunens befolkning på nesten 18.000 innbyggere, skal øke i årene framover. Kommunen har godt med næringsarealer tilgjengelig, og det jobbes med å skape vekst i næringsutvikling, verdiskaping og antall arbeidsplasser.

Flere prosjekter er igangsatt for å videreutvikle og tilpasse kommunen til framtidens utfordringer. Det er vedtatt å bygge en ny stor skole og barnehage nord i kommunen. Nye omsorgsboliger og nye barnehager er også under planlegging.

Etter at kommunene Aurskog-Høland og Rømskog ble slått sammen i 2020, er det blitt jobbet aktivt med å utvikle og fornye kommunen. Aurskog-Høland kommune fremstår i dag som veldrevet og med meget god økonomisk styring. Gjennom virksomhetsstyring, analyser, digitaliseringsprosesser, lean-program, lederutviklingsprogram osv. har Aurskog-Høland ambisjoner om å være blant landets mest framtidsrettede kommuner. Det er et mål at det skal bygges boliger og skapes arbeidsplasser i hele kommunen.

Til å lede arbeidet med å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort i Aurskog-Høland kommune, søker vi nå etter en ny kommunedirektør. Som kommunedirektør vil du bli toppleder i en utviklingsorientert organisasjon, preget av kompetanse, engasjement og godt samarbeidsklima. En organisasjon der medarbeiderne er den viktigste ressursen for at vi skal lykkes i å skape et mangfoldige og godt liv for våre innbyggere og næringsliv.

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra en større, gjerne kompleks organisasjon – helst kommunal
 • Eventuelt toppledererfaring fra privat sektor i kombinasjon med erfaring med politisk styring
 • Erfaring som gir forståelse for å lede en politisk styrt organisasjon, og kunne håndtere mange forskjellige interessentgrupper
 • Erfaring med å lede endrings- og utviklingsprosesser
 • God økonomiforståelse
 • Kjennskap til samarbeid med tillitsvalgte
 • God forståelse for bruk av digitale verktøy
 • God samfunnskunnskap

Lederstil/personlige egenskaper

 • Tydelig og trygg ledelse med gode relasjonelle egenskaper
 • Åpen og tillitsskapende
 • Teambygger som evner å delegere, involvere, lytte og gi tillit
 • Respekt for andres kompetanse
 • Helhetstenkende, analytisk og strategisk
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Opptatt av nyskaping og tåle at det prøves ut ting uten "sikkerhetsnett"
 • God gjennomføringsevne
 • God og tydelig kommunikator, muntlig og skriftlig

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt ordfører Gudbrand Kvaal, 909 27 649 eller en av våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, 951 75 241.

Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

Følg oss på LinkedIn hvis du ønsker å holde deg oppdatert på stillingene vi legger ut: LinkedIn-Skagerak Consulting

Kontakter

 • Kontaktperson: Gudbrand Kvaal
 • Stillingstittel: Ordfører
 • Kontaktperson: May-Britt Nordli
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 913 04 874
 • Kontaktperson: Tom R. Gogstad
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 951 75 241

Sted

Adresse: Rådhusveien 3

Nettverk