Vedlikeholdssjef Part 145

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelVedlikeholdssjef Part 145
ArbeidsgiverBristow Norway
TypeFast
LokasjonSola
BransjeØkonomi og regnskap, Luftfart
StillingsfunksjonØkonomi og regnskap/Regnskap, Økonomi og regnskap, Økonomi og regnskap/Lønn
Søknadsfrist31.01.2023

Bristow Norway søker ny leder for vedlikeholdsorganisasjonen som er ansvarlig for at alle ressurser, prosedyrer og instrukser er tilgjengelige samt at alt vedlikehold utføres i henhold til EASA Part-145.

Vedlikeholdssjefen har ansvar for selskapets vedlikeholdsorganisasjon og -arbeid som definert i kravene i EASA Part-145 og nomineres som selskapets ansvarlige leder i henhold til 145.A.30 (b). Rollen krever godkjenning av Luftfartstilsynet.

Stillingen har personalansvar for medarbeiderne i selskapets vedlikeholdsavdeling, inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer direkte til administrerende direktør / Accountable Manager.

Hovedoppgaver/Ansvarsområder:

 • Sikre god og effektiv drift av alle tekniske aktiviteter
 • Budsjett og personalansvar for avdelingen
 • Bidra til videre utvikling av egen avdeling og selskapet som helhet
 • Fasilitere, følge og vedlikeholde selskapets system for vedlikeholdsstyring
 • Iverksettelse av risikoreduserende tiltak
 • Ansvarlig for risikokartlegging av avdelingens prosesser og aktiviteter
 • Utarbeide og presentere status rapporter til selskapets målsettinger og rammeverk (KPI’s og Safety Performance)
 • Kommunikasjon med myndigheter, produsenter, andre operatører og kunder i tillegg til å samarbeide tett med intern CAMO og andre avdelinger

Kvalifikasjoner:

 • Flyteknisk bakgrunn eller ingeniør med bakgrunn fra luftfart, med minst 5 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet
 • Kunnskap og forståelse for teknisk vedlikehold, kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsledelse
 • Utdanning og erfaring fra teknisk vedlikehold fra luftfarten vektlegges
 • Erfaring fra flysikkerhetsarbeid og systemer for sikkerhetsstyring
 • Bred kjennskap til virksomheten og god kunnskap om de aktuelle luftfartsbestemmelsene både nasjonalt og internasjonalt
 • Oppfylle formelle krav som beskrevet i 145.A.30 (b)
 • Ved ansettelse kreves uttømmende politiattest

Personlige egenskaper:

 • Sikkerhetsfokusert
 • Resultatorientert
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av tjenester og prosedyrer
 • Stor faglig og menneskelig innsikt med engasjement, samt evne til å lede, motivere og inspirere
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk
 • Stillingen forutsetter personlig aksept og godkjennelse fra Luftfartstilsynet

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Terje Helle, tlf 992 70 023, eller Tron Gjedrem, tlf. 951 94 010.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontakter

 • Kontaktperson: Terje Helle
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 992 70 023
 • Kontaktperson: Tron Gjedrem
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 951 94 010

Sted

Adresse: Flyplassveien 260