Prosjektleder

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelProsjektleder
ArbeidsgiverGjermundshaug Anlegg AS
TypeFast
LokasjonElverum
BransjeBygg og anlegg
StillingsfunksjonProsjektledelse
Søknadsfrist16.01.2022

Bli med i Gjermundshaug-laget !

Interessert i en nøkkelrolle hos en anerkjent og innovativ entreprenør?

Vi vokser og trenger en dyktig prosjektleder med på laget!

Hos oss får du en sentral rolle med stor påvirkning på selskapets vekst og utvikling, og en spennende og variert arbeidshverdag sammen med engasjerte lagorienterte kollegaer.

Prosjektleder har det overordnede ansvaret for å planlegge, styre og lede gjennomføringen av entrepriser, og ivaretar de kontraktsmessige arbeidene for egen prosjektportefølje. Vedkommende har ansvar for prosjektets økonomiske resultat, og at økonomistyringen skjer iht godkjente kalkyler og økonomiske mål for prosjektet. Prosjektlederen blir tidlig involvert i prosjektene og er med i prosjektprosessen hele veien fra kalkulering til ferdigstillelse. God risikostyring ligger til rollen, samt det overordnede ansvaret for å påse at HMS, miljø, kvalitet og andre krav til arbeidene er godt ivaretatt.

Prosjektleder har direkte personalansvar for anleggslederne, men også et ansvar for øvrige medarbeideres trivsel, mestring, faglige og personlige utvikling. Rollen utøves i tett samspill med prosjektsjef, anleggsledere og stabsrollene, og rapporterer til prosjektsjef.

Ansvars- og arbeidsoppgaver som inngår i stillingen, er blant annet:

 • Det totale ansvar for utførelsen av arbeidet som er beskrevet i kontrakten
 • Ansvarlig for etterlevelse av virksomhetens krav til HMS, kvalitet, økonomi, organisasjonskultur og lederstil i egen prosjektportefølje
 • Samordning av leverandører og underentreprenører
 • Ledelse av teamet på byggeplass
 • Representere GG i alle forhold overfor byggherre/kunde

Vi ser etter deg med gode lederegenskaper, evne til kommunikasjon og samspill med andre, kommersiell teft og god forståelse for forretningsområdet GA opererer i. Du er målrettet med god kontraktsforståelse og evne å styre og drive gjennom lønnsomme prosjekter på en selvstendig, strukturert og ryddig måte. En som vet hvor tapene i en prosjektprosess kan oppstå, og som kan identifisere muligheter og risiko både før og under et prosjektforløp.

En god prosjektleder ser betydningen av relasjonell ledelse med gode og konstruktive samarbeid og samspill med alle involverte parter. Teamprestasjoner verdsettes, og en håndterer folk på en slik måte at de trives, yter sitt beste og blir motivert til å finne de gode løsningene. Å kommunisere godt med alle typer av folk, evne å formidle og uttrykke seg tydelig, både skriftlig og muntlig, er avgjørende for å lykkes i rollen.

Å drive seriøst og ordentlig er viktig for en prosjektleder i GA, som forstår å sette HMS og kvalitet høyt på dagsorden. Alle krav til driften ivaretas, og en er nøye med dokumentasjon og rapportering gjennom hele prosjektperioden.

Kvalifikasjoner

 • ønskelig med fagskole, bachelor eller master
 • minimum 5 års relevant erfaring
 • god økonomi- og kontraktforståelse
 • forretningsorientert og oppdatert på utviklingen i markedet
 • god IKT kompetanse
 • oversikt over relevante lover og forskrifter
 • egenskaper og evner som nevnt over

Vi tilbyr

 • konkurransedyktige betingelser
 • Bonusordning
 • bilordning
 • mobiltelefon og andre nødvendige arbeidsverktøy
 • innskuddsbasert pensjon
 • gode forsikringsordninger personalforsikringer som gir erstatning ved død, uførhet og medisinsk invaliditet ved yrkesskade og fritidsulykke, samt erstatning ved død som følge av annen sykdom. Videre helseforsikring og reiseforsikring.
 • kontorsted i nye lokaler i Elverum
 • kompetente medarbeidere og et tverrfaglig og fremoverlent arbeidsmiljø
 • ISO-sertifisert bedrift innen ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
 • topp moderne og nye kontorlokaler langs nye Rv3 i Elverum

Er dette noe for deg? Vi ønsker å raskt komme i dialog med interesserte kandidater.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere hos The Assessment Company, Ida Søby tlf 977 32 958 eller Gro-Anett S. Haugen tlf. 974 08 693.

Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 16. januar 2022.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro-Anett Haugen
 • Stillingstittel: Partner og Management Consultant
 • Telefon: +47 974 08 693

Sted

Adresse: Rypeveien 10

Lignende stillinger|