Samfunnsøkonom/samfunnsviter - Leder og eventuelt medarbeider til sekretariat for ekspertgruppe om fattige barn

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelRådgiver/seniorrådgiver/utredningsleder
ArbeidsgiverBarne- og familiedepartementet
TypeVikariat
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonAnalyse, Økonomi og regnskap, Samfunnsviter
Søknadsfrist15.08.2022

Om stillingen:

Barne- og familiedepartementet skal sette ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Norge er et land som i internasjonal sammenheng har små økonomiske forskjeller, og de fleste barn i Norge vokser opp med gode oppvekstsvilkår. Likevel er det barn som vokser opp i familier med så lav inntekt eller levestandard at det kan avgrense deres oppvekstsvilkår og deltakelse i samfunnet, noe som kan prege livet deres og øke risikoen for å stå utenfor arbeids- og samfunnsliv som voksne. Det blir allerede brukt betydelige ressurser på å motvirke fattigdom blant barnefamilier, gjennom en rekke tiltak på tvers av ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Likevel ser antallet barn som vokser opp i fattige familier ut til å ha økt over tid.

Ekspertgruppen skal vurdere hvordan det kan gjennomføres samfunnsøkonomisk effektiv politikk på feltet og vurdere hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres. Målet er å styrke oppvekstsvilkårene til barna på kort sikt og forebygge at fattigdom går i arv. Noen av problemstillingene gruppen skal se på, er prioritering av kontantytelser versus tjenester, prioritering mellom universelle tjenester og behovsprøvde/målrettede ordninger, prioritering av sektorområder, fordelingen av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå og om tiltak særlig bør rettes mot spesifikke grupper av barn og familier. Ekspertgruppen skal peke på kunnskapsbehov på området for at politikken rettet mot barn som vokser opp i fattige familier skal være tilstrekkelig kunnskapsbasert, treffsikker, og samfunnsøkonomisk effektiv.

Departementet tar sikte på å starte arbeidet i løpet av oktober 2022. Ekspertgruppen skal levere innen ett år etter oppstart.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

Vi søker etter en leder til ekspertgruppens sekretariat. Det kan også være aktuelt å ansette en medarbeider til sekretariatet. Sekretariatet assisterer ekspertgruppen med utredning, analyse og faglig og praktisk tilrettelegging av utvalgsmøtene. En viktig del av sekretariatet sitt faglige arbeid vil være å utarbeide diskusjonsgrunnlag og framskaffe annet materiale som legges fram på ekspertgruppemøtene. Sekretariatet skal medvirke til å skrive ekspertgruppens rapport i tråd med ekspertgruppens ønsker.

Sekretariatslederen har ansvaret for å drifte sekretariatet. Sekretariatsleder har også, sammen med lederen av ekspertgruppen, hovedansvaret for fremdrift i arbeidet. I tillegg må den som tilsettes regne med å utføre ulike administrative oppgaver.

For leder og eventuelt medarbeider søker vi etter følgende:

 • utdanning på mastergradsnivå. Leder av sekretariatet bør være samfunnsøkonom.
 • god evne til å fremstille faglige vurderinger, særlig skriftlig
 • gode faglige kvalifikasjoner/resultater fra utdanningen eller tidligere arbeid
 • gode analytiske evner
 • evne til å uttrykke seg svært godt skriftlig og muntlig
 • evne til å arbeide strukturert, planmessig og systematisk
 • god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt under stramme tidsfrister
 • god rolle- og systemforståelse, kunnskap om eller erfaring med problemstillingene er en fordel
 • gode samarbeidsevner, inkludert å kunne lytte til andre sine meninger og tilpasse egne innspill til helheten i ekspertgruppens arbeid
 • relevant arbeidserfaring, inkludert utredningsarbeid

For lederen av sekretariatet ønsker vi i tillegg:

 • god evne til å planlegge arbeidsprosesser
 • god evne til å koordinere/lede prosesser og dokumentert gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt vekt på følgende:

 • erfaring fra arbeid i utvalg eller lignende prosesser
 • relevant arbeidserfaring, for eksempel fra departement, universitet eller høgskole
 • kjennskap til saksfeltet og tilgrensende felt, kunne finne fram og forstå forskning, statistikk mv.
 • erfaring med utredningsarbeid

Skriv i søknaden om du søker stilling som leder eller medarbeider, eller begge.

Vi tilbyr

 • utfordrende utrednings- og skrivearbeid på et viktig samfunnsområde
 • 100 prosent ettårig stilling med tiltredelse fra tentativt oktober 2022 til oktober 2023 med mulighet for forlenging.
 • fleksibel arbeidstid.
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.

Lederen vil ansettes i stillingskoden seniorrådgiver eller utredningsleder, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. En eventuell medarbeider vil ansettes i stillingskoden rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Lønn etter staten sitt regulativ:

- Kr. 643 000 - 900 000 (seniorrådgiver/utredningsleder)

- Kr. 509 500 - 730 000 (Rådgiver/seniorrådgiver).

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For innplassering som rådgiver kreves minimum to års relevant arbeidserfaring. For innplassering som seniorrådgiver kreves minimum fire års relevant arbeidserfaring.

Andre opplysninger

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om unntatt offentlighet.

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingene er avdelingsdirektør Ragnhild Savina Berg Astad (90606356).

Søknadsfrist: 04.08.22

BFD som arbeidsgiver

BFD ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn til å søke jobb i departementet. Vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Sted

Adresse: Akersgata 59

Lignende stillinger|