Vil du bidra til at Avinor benytter beste praksis til drift av lufthavner?

Publisert: Publisert:
StillingstittelLeder flysidedrift
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeLuftfart
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist31.10.2021

Vi trenger deg som kan bidra til at lufthavnene når sine forretningsmål til beste for Avinors kunder

Stillingen som leder for Flysidedrift er en strategisk viktig stilling og omfatter ansvar for krav til teknisk infrastruktur og drift/vedlikehold av lufthavnens uteområder. Avdeling flysidedrift er en avdeling i divisjon for teknologi, drift og infrastruktur (TDI) og Flysidedrift er en av åtte avdelinger i TDI og har 50 ansatte.

Avdelingen skal sikre forretningsmessig leveranse av tårn- og flynavigasjonstjenester, ivareta krav og hensyn til ytre miljø, sikre effektiv og forsvarlig leveranse av lufthavntjenester, prosedyredesign og aeronautisk og geografisk informasjon for lufthavnene i Avinor AS. Avdelingen skal besitte ekspertise innen flysikringsfag, lufthavndrift, ytre miljø (støy, utslipp og klima) og kunngjøringstjeneste, og legge til rette for at lufthavnene kan nå sine forretningsmål til beste for Avinors kunder.

Rett person vil lede et tungt og svært kompetent fagmiljø med fokus på videre utvikling av lufthavnen.

Viktige arbeidsoppgaverI rollen vil dine viktigste oppgaver være å styrke kundenes tilfredshet og flyplassens omdømme. Sentrale elementer for å oppnå dette tenker vi vil være å:

 • Utvikle strategi for drifts- og infrastrukturkonsepter for flysikrings- og lufthavntjenester
 • Sørge for gjennomføring av prosesser for kjøp av flysikringstjenester
 • Være faglig rådgiver for lufthavnene på forretningsmessig driftsstyring av flysikringstjenestene
 • Legge til rette for aktiv forvaltning og utvikling av fagområdene innen lufthavntjenester (plasstjenester, brann- og redningstjenester og airside safety), med et langsiktig og helhetlig perspektiv, med sikte på standardisering, effektivisering og riktig kvalitet på tjenestene.
 • Lede og følge opp at avdelingen initierer, prioriterer og gjennomfører aktiviteter som bidrar til sikker og stabil drift, kostnadseffektive løsninger og en bærekraftig utvikling.
 • Sikre at ytre miljøkrav etterleves og at lufthavnene har nødvendige tillatelser og konsesjoner innenfor ytre miljø
 • Støtte lufthavnene i optimalisering av prosesser innenfor fagområdene.
 • Sikre god samhandling med eksterne aktører på Avinor`s lufthavner (fly- og helikopteraktører, flysidehandling, flyavising, fuelling-selskaper, GA miljø, etc.)
 • Være oppdatert på myndighetskrav samt tolke både eksisterende og nye krav i tilliggende fagområder.

Kvalifikasjoner/erfaring og personlige egenskaperVi søker deg som har høyere utdannelse fra høyskole eller universitet med relevant og omfattende flyoperativ bakgrunn. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning.

Du har i tillegg relevant ledererfaring og du har en motiverende, tillitsskapende og samlende lederstil. Du må være selvstendig, initiativrik og ha gode samarbeidsevner, i tillegg til å ha god kunnskap om lover og regelverk innen relevante fagfelt.

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk er en forutsetning og du er i tillegg forretningsorientert og flink til å se helheten hører vi gjerne fra deg.

Det er viktig at du kan identifisere deg med Avinors verdier; åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert, samt til Avinors etiske retningslinjer.

Som leder for Flysidedrift er du opptatt av å øke graden av samhandling med våre største samarbeidspartnere, samtidig som du setter eget område tydelig på kartet internt i Avinor.

Stillingen rapporterer til konserndirektør teknologi, drift og infrastruktur i Avinor og du blir en del av ledergruppen i TDI.

Avinor har et langsiktig perspektiv for sine ansatte. Det gjenspeiles i konkurransedyktige betingelser og ansattgoder. Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. Det forutsettes også at du har gyldig sikkerhetsklarering eller at sikkerhetsklarering kan gis.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Berit Nygaard tlf. 900 50 849 eller Hans Petter Karlsen, tlf. 934 25 743.

Søknad til stillingen gjøres senest 31. oktober via Avinors søknadsportal.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.

Kontakter

 • Kontaktperson: Berit Nygaard
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 900 50 849
 • Kontaktperson: Hans Petter Karlsen
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 934 25 743

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6