Vil du jobbe med strategisk utvikling av fremtidens luftfart og et klimavennlig samfunn?

Publisert: Publisert:
StillingstittelSeniorrådgiver strategi og utredning
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, Luftfart
StillingsfunksjonAnalyse, Økonomi og regnskap/Samfunnsøkonomi, Samfunnsviter
Søknadsfrist24.10.2021

Avinor kan tilby en sentral stilling til deg med interesse for strategiarbeid og som motiveres av Avinors samfunnsoppdrag

Stillingen ivaretar utarbeidelse av utredninger, analyser og ulike former for fremstillinger, og gjennomføres i samarbeid med relevante fagmiljø både eksternt og internt, og inngår i Konsernstab Strategi og virksomhetsutvikling. Staben bistår konsernledelsen med overordnede strategier og strategiprosessesser, utredningsarbeid, analyser, prosjektledelse i små og store prosjekter (eksempelvis NTP og KVU Nord-Norge), m.m. Videre har staben ansvaret for det internasjonale engasjementet til Avinor. Hensikten er å styrke Avinors posisjon i å nå de strategiske målene sett opp mot samfunnsoppdraget.

Hva får du jobbe med?

Av kjerneoppgaver som ligger til stillingen er blant annet:

 • Strategiplan: Analyser og utarbeiding av scenarier, tekstskriving og utforming av presentasjoner
 • Nasjonal transportplan (NTP): Deltakelse i tverretatlige arbeidsgrupper og koordineringsgruppa, analyser (KVU-er) og tekstbidrag, kontakt med Samferdselsdepartementet (SD) og bidrag i svar til SD
 • Luftfartens samfunnsnytte: Utarbeide rapport, faktaark og presentasjoner basert på internasjonal litteratur, bestilte oppdrag og egne data (trafikk, reisevaneundersøkelser (RVU) og offentlig statistikk). Samarbeid med og TØI og konsulentmiljøer innen samfunnsforskning/økonomi mm
 • Markedsanalyser, flyplassers nedslagsfelt: Basert på reisevaneundersøkelser og andre transportdata
 • Klimatiltak, utslippsberegninger, biodrivstoff: Beregninger, analyser og vurderinger knyttet til Avinors klimaprogram

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg med god samfunnsinnsikt, forståelse av samferdselssektoren og norsk politikk. Du motiveres av Avinors samfunnsmandat, har god rolleforståelse og vet hvordan opptre og håndtere grensesnittene i et byråkratisk og politisk styrt system på ulike forvaltningsnivå.

For å lykkes i rollen må du være selvgående med solide analytiske ferdigheter, ha god fortolkningsevne, og teft for relevante problemstillinger. En må kunne utvise faglig tyngde innen samfunnsøkonomi/samfunnsvitenskap, kunne stille de gode spørsmålene, og gjøre faktabaserte og faglig vurderinger og fremstillinger. Du er en dyktig formidler som trives med skrive- og fremstillingsoppgaver og har erfaring med skriftlig rapportering.

Strategistaben deltar i mange ulike tverrfaglige styrings- og koordineringsgrupper, som fordrer utadvendthet, gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og en prosess- og nettverksorientert stil. Rett person har forståelse og tålmodighet med prosessorientert arbeid, liker å skape utvikling og resultater med andre, og vet hvordan bygge, bruke og mobilisere nettverk når det trengs.

Til grunn ligger en etterrettelig, systematisk og strukturert arbeidsstil, god evne til å håndtere kompleksitet og til å styre og lede prosjekter og prosesser på en effektiv og konstruktiv måte. Det vil legges vekt på en resultatorientert stil med evne til å levere til avtalt tid.

Vi ser helst at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi eller samfunnsvitenskap
 • Erfaring fra transportsektoren er ønskelig, gjerne fra konsulentbransjen
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Behersker godt norsk og engelsk språk skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper som nevnt over vil vektlegges

Hva tilbyr vi?

Bli med å utvikle fremtidens luftfart! I Avinor vil du få faglige utfordringer og bidra i et viktig samfunnsoppdrag med å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdsordninger.

Hva må du være klar over når du søker stilling i Avinor?

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Ansatte i Avinor skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Meld interesse!

Registrer din interesse snarest, og senest innen 24. oktober 2021. Vi ser frem til å lese din søknad og CV.

For nærmere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i The Assessment Company (AC), Gro-Anett Sundstrøm Haugen på telefon 974 08 693.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro-Anett Haugen
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 974 08 693

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6