Avdelingsleder kultur og frivillighet

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelAvdelingsleder
ArbeidsgiverLillestrøm Kommune
TypeFast
LokasjonLillestrøm
BransjeOffentlig administrasjon, Kunst og kultur
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist16.01.2022

Vi ser et etter en erfaren og god leder, med stor faglig kompetanse. Vi ønsker deg som evner å tenke strategisk rundt videreutvikling av kultur og frivillighetsområdet i Lillestrøm kommune, og som kan bidra til den totale samfunnsutviklingen.

Kommunen bruker kultur aktivt i by- og stedsutviklingen. Vi er i ferd med å ferdigstille kulturkvartalene i Lillestrøm by som inneholder Nitja senter for samtidskunst, Kvartal 1 med nytt bibliotek, parkområder og verneverdig bebyggelse. Kommunen står ovenfor viktige kultursatsinger framover, blant annet knyttet til utvikling av Nordre Øyeren våtmarksområder og Blaker Skanse som kulturdestinasjoner i regionen. Frivilligheten står sterkt og er et viktig satsingsområde i kommunen. Vi ønsker en leder som passer godt inn i vårt lederteam, som ønsker samarbeid på tvers, og som kan bidra til å løfte kultur og frivillighetsfeltet i kommunen.

Avdelingen du skal lede har 10,5 årsverk og avdelingsleder inngår i lederteamet til kommunalsjef for Kultur. Avdelingen har ansvar for utvikling, drift og forvaltning av kulturarenaer, museumsdrift, kunst- og kulturformidling og arrangementsutvikling. Avdelingen har videre ansvar for og å utvikle og følge opp plattformen for samhandling med frivilligheten i kommunen, og tilskuddsforvaltning på kulturområdet.

Kommunalområdet kultur består av fire avdelinger; Kultur og frivillighet, Bibliotek, Friluftsliv og idrett og Barn og unge. Kommunalområdet har som mål å skape gode møteplasser, gi gode kulturopplevelser der folk bor og å være relevante i den videre kultur- og samfunnsutviklingen av Lillestrøm kommune.

Om arbeidsgiveren: Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

Hva ønsker vi at du skal bidra med:

 • Bidra til den helhetlige og strategiske utviklingen av kommunens by- og stedsutvikling gjennom arbeidet med å skape gode møteplasser, gode kunst- og kulturopplevelser for befolkningen, og et godt samarbeid med kulturinstitusjoner, næringslivet og frivilligheten.
 • Ha et helhetlig overordnet faglig ansvar for oppgavene innen kunst og kultur.
 • Utvikle frivillighetsfeltet i tråd med vedtatte strategier.
 • Etablere en felles strategi for avdelingens kunst- og kulturarbeid, samt mål og tiltak for de underliggende tjenestene.
 • Bygge relasjoner og partnerskap mellom kommunen, kulturaktører, frivilligheten og relevante samfunnsaktører.
 • Være pådriver i utvikling og innovative prosesser, og igangsette og følge opp prosjekter og tiltak.
 • Sikre gode utredninger på kulturfeltet og utforme gode saksframlegg til politikerne.
 • Forvalte tilskuddsordningene våre slik at vi gjennom disse når kulturpolitiske mål

Vi ser etter deg som har:

 • God faglig innsikt innen kunst- og kulturfeltet
 • Ledererfaring og god kunnskap om ledelse på tilsvarende nivå
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterbare resultater
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor kunst- og kulturfeltet
 • God, overordnet kunnskap innen økonomi- og budsjettstyring
 • God kommunikasjons- og formidlingskompetanse, både muntlig og skriftlig
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Evne til strategisk tenkning og helhetlige vurderinger
 • Analytisk og systematisk tilnærming til oppgaveløsingen
 • Målrettet og resultatorientert
 • Teambygger, som evner å skape motivasjon, felleskap, og inspirere medarbeidere til å arbeide mot felles mål og resultater
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig til å bygge relasjoner med kulturlivet, næringslivet, frivilligheten, innbyggerne og ansatte i kommunalområdet og kommunen forøvrig
 • Stor arbeidskapasitet, og gjennomføringskraft

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En endringsorientert og innovativ organisasjon
 • Hyggelige og kompetente kollegaer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Annet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Lillestrøm kommune mottar alle søknader elektronisk og du søker via søkerlinken.

Kontakter

 • Kontaktperson: Marit Mellem
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 905 46 532
 • Kontaktperson: Anne-Berit Haavind
 • Stillingstittel: Kommunalsjef Kultur
 • Telefon: +47 924 02 391

Sted

Adresse: Jonas Lies gate 18

Lignende stillinger|