Seksjonsleder - Metodeutvikling og analyse


Publisert
Søknadsfrist 24.08.2020

StillingstittelAnalytiker
TypeFast
ArbeidsgiverFolkehelseinstituttet
LokasjonOslo
BransjeHelse / Sosial

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Vi søker seksjonsleder som kan tenke seg å jobbe i et spennende, tverrfaglig fagmiljø i rask utvikling. Seksjonene er organisert under avdeling for metodeutvikling og analyse. Stillingene vil passe for deg med erfaring fra ledelse og forsknings  på tvers av datavitenskapelige fagområder og med en dyp interesse i metodologisk anvendelse for å takle folkehelseutfordringer vi står overfor. 

Du vil ha mulighet for å bidra til å forme avdeling for metodeutvikling og analyse i en spennende periode hvor behov for analytisk kapasitet og metodeutvikling øker.

Ny laboratorieteknologi med helgenomsekvensering av bakterier og virus, etablering av nasjonal laboratoriedatabase, raskere og bedre tilgang til registerdata samt økt datafangst fra for eksempel mobiltelefoner gir unik mulighet til å forbedre kunnskapsgrunnlag for overvåkning, beredskap og effekt av intervensjoner. Områder av spesiell interesse inkluderer, men er ikke begrenset til;  folkehelse knyttet til infeksjoner og miljøeksponering, mikrobiell genomikk, analyse av infeksjonsimmunologiske data, matematisk modellering, biostatistikk, maskinlæring og nettverksmodellering.

Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør, være dens stedfortreder og være en del av en nyetablert ledergruppe.  Du får personalansvar for rundt 15-20 personer, og vil være medansvarlig for den daglige ledelse og drift av avdelingen. Det er stor tematisk spredning i avdelingens aktiviteter og prosjekter, og avdelingens medarbeidere inngår i ulike samarbeidsrelasjoner innen avdelingen og området.  Avdelingens oppgaver løses i faglige nettverk.

Avdelingen er et nasjonalt kompetansemiljø for datadrevne metoder og tilnærminger innen infeksjonsepidemiologi, mikrobiell genomikk, vaksineepidemiologi og infeksjonsimmunologi. Vi leverer metode- og forskningsstøtte til området smittevern, miljø og helse. I tillegg drifter avdelingen en statistikkveiledningstjeneste samt holder kurs for Folkehelseinstituttets medarbeidere.

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.  

Arbeidsoppgaver

 • Du vil sammen med avdelingsdirektør ha ansvar for strategisk, operativ og faglig  ledelse av seksjonen 
 • Ansvar for kompetanseutvikling 
 • Stedfortreder for avdelingsdirektør
 • Tilrettelegge for og motivere til forskning av høy internasjonal kvalitet
 • Bidra til godt samarbeid med andre avdelinger
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og god samhandling               

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen relevant tema
 • Interesse for og erfaring fra ledelse 
 • Være teamorientert for samarbeide på tvers av faggrupper og avdelinger
 • Forskningserfaring innen avdelingens fagområder vil vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har

 • Engasjement for strategisk, administrativ og faglig  ledelse
 • Evner til å prioritere og beslutte
 • Evner til å skape god samarbeidskultur og utvikling av medarbeidere
 • Ønske om og gir og tar tilbakemeldinger
 • Gode evner til å motivere og inspirere 
 • Stort initiativ, engasjement og arbeidskapasitet

Vi kan tilby deg

 • En spennende og utviklende jobb i et aktivt, engasjerende og sterkt fagmiljø
 • Samarbeid og kontakt med dyktige og hyggelige ansatte
 • Stilling som seksjonsleder og lønn etter avtale innenfor statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger, gode velferdsordninger med f.eks mulighet for trening i arbeidstiden 

Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Sektor Offentlig

Lederkategori Leder

Sted Lovisenberggata 6, 0456 Oslo

Bransje Annet, Helse og omsorg,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Analyse, Annet,Ledelse

Nøkkelord smittevern, folkehelse, metodeutvikling, analyse, ledelse

Del jobb på