Vil du lede arbeidet med å sikre forretningsmessig ivaretagelse av lufthavntekniske anlegg, samt legge til rette for at konsernet kan nå sine forretningsmål gjennom å etablere skalerbare standarder og løsninger?

Publisert: Publisert:
StillingstittelAvdelingsleder
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, Eiendom, Luftfart
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Forhandling
Søknadsfrist26.09.2022

Som Avdelingsleder vil du i nært samarbeide med lufthavnene være ansvarlig for Avinors reinvesteringsportefølje. Lufthavnenes tekniske infrastruktur skal utvikles relatert til konsernets overordnede strategi, kostnadseffektivt og bærekraftig. I rollen vil du ha tett dialog med lufthavner og andre interessenter vdr prioriteringer, samt utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for konsernledelsen.

Avdelingsleder fungerer som rådgiver og premissgiver i prosjekter og driftsspørsmål, og er videre ansvarlig for å utvikle konsernets vedlikeholdsstrategi med hovedfokus på verdibasert vedlikehold.

Ansvarsområder kan oppsummeres slik:

 • Lede avdelingen i hht strategi og budsjett
 • Ansvarlig for reinvesteringsportefølje, fremdrift og økonomisk oppfølging
 • Ansvarlig for innføring av helhetlig driftsstyring på tvers av Avinors 43 lufthavner
 • Identifisere og utnytte stordriftsfordeler mellom lufthavnene
 • Gjennom aktiv samhandling forestå premissgiverrollen for utvikling av konsernets administrative vedlikeholdsverktøy
 • Delegert prosesseier for konsernets vedlikeholdsstyring
 • Utvikle og ivareta KPI’er for måling av effekt av aktuelle tiltak
 • Ha et aktivt eierskap til utvikling innen bærekraft, - det være seg innen energiøkonomisering, elektrifisering, egenproduksjon av energi
 • Premissgiver og forvalter av konsernets tekniske dokumentasjon – både digitalt tegningsunderlag (BIM) og FDV-dokumentasjon

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Vår målsetting er at vi alle skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler.

Krav til utdanning og erfaring:

 • Høyere teknisk utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid med teknisk infrastruktur
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosessledelse
 • Gjerne erfaring fra arbeid i matriseorganisasjoner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Gjerne god innsikt i lufthavndrift og kjennskap til Avinors lufthavner
 • Gjerne erfaring og forståelse rundt drift/vedlikehold

Hva tilbyr vi?

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikrings- og velferdsordninger. I tillegg får du en unik mulighet til å være med å utvikle fremtidens luftfart!

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Meld interesse!

Registrer din interesse snarest gjennom å laste opp din cv, senest innen 26. september 2022

For nærmere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i The Assessment Company, Bård Nordby på telefon 922 87 160

Kontakter

 • Kontaktperson: Bård Nordby
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 922 87 160

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6