Daglig leder

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDaglig leder
ArbeidsgiverVisit Sørlandet AS
TypeFast
LokasjonKristiansand S
BransjeOrganisasjoner, Reise / Turisme
StillingsfunksjonLedelse, Daglig Leder
Søknadsfrist05.10.2022

Synlig lederrolle i en anerkjent og slagkraftig næringsklynge 

Vi søker en samlende og engasjert leder som vil videreutvikle vår ledende posisjon som innovasjonspartner for regionens reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringer. Gjennom gode møteplasser ønsker vi å bli stadig mer synlige ovenfor partnerbedrifter, media og offentlige aktører.

Du kommer til å videreutvikle oss strategisk, tiltrekke flere og større bredde av partnerbedrifter og legge til rette for fremtidsrettet innsikt i trender, digitalisering og nyskapende prosesser.

Vi tilbyr en synlig og viktig lederrolle som preges av gjensidig samarbeid med sentrale ledere og opinionsdannere i regionen. Du vil oppleve svært gode muligheter til å bygge solide nettverk og positivt omdømme i en anerkjent og aktiv næringsklynge.

Ansvar og sentrale oppgaver

 • Lede og utvikle selskapet. Herunder ansvar for ansatte, kompetanseutvikling og økonomistyring
 • Representere Visit Sørlandet, reiselivet og hele Agder
 • Være synlig ovenfor media, i aktuelle fora og ovenfor klyngens partnerbedrifter
 • Drive frem prosjekter som setter Agder på det nasjonale reiselivskartet
 • Holde næringen samlet og sørge for godt samarbeid mellom destinasjoner, næringsliv og offentlige aktører 
 • Sikre inntektsstrømmer og partnervekst

Disse kvalifikasjonene ser vi etter

 • Høyere relevant utdanning
 • Ledererfaring herunder med ansvar for selskapets økonomi og medarbeidere
 • Interesse for klyngevirksomhet og prosjekter knyttet til destinasjonsutvikling og reiseliv
 • Innsikt i offentlig og privat samarbeid samt det regionale og nasjonale virkemiddelapparatet

Aktuelle personlige egenskaper

 • Proaktiv og handlekraftig
 • Nytenkende, strategisk og ambisiøs
 • Inspirerende og engasjere lederstil
 • Samlende, relasjonell og god med folk
 • Strukturert, løsningsorientert og målrettet

Vi tilbyr / Derfor bør du søke den attraktive stillingen

 • Synlig lederrolle og tett samarbeid med næringens sentrale beslutningstakere
 • Påvirke strategi og retningsvalg i en veletablert og anerkjent næringsklynge
 • Store påvirkningsmuligheter på regionens reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæring
 • Være premissgiver og en aktiv part i videreutviklingen av hele reiselivsnæringen på Agder

Kontakt / Personvern / Tips

Enkel søknad

Søk stillingen via egen knapp eller brukervennlig og enkel metode

Sektor: Privat
Lederkategori: Direktør
Sted: Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand S
Bransje: Reise og turisme, Organisasjoner