Vil du lede vår største sektor mot fremtidens helse, omsorgs- og velferdstjenester?

Publisert: Publisert:
StillingstittelSektorleder for helse, omsorg og velferd
ArbeidsgiverÅSNES KOMMUNE
TypeFast
LokasjonFlisa
BransjeOffentlig administrasjon, Helse og omsorg
StillingsfunksjonLedelse, Helsepersonell
Søknadsfrist05.02.2023

Vil du lede vår største sektor mot fremtidens helse, omsorgs- og velferdstjenester?

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling med mange muligheter for utvikling og å gjøre en forskjell. Du vil jobbe i et tverrfaglig og godt miljø sammen med mange dyktige kollegaer!

Arbeidet med folkehelse, tidlig innsats, innbyggerrekruttering og frivillighet er viktige strategiske fokusområder for kommunen. Ny sektorleder vil, i tillegg til satsningsområder i egen sektor, få en vesentlig pådriverrolle i dette arbeidet. Som sektorleder er du en del av kommunedirektørens strategiske ledergruppe. Sektorleder har det overordnende ansvaret for den største sektoren i kommunen. Sektoren har et overordnet mål om at i Åsnes får de med behov riktig hjelp til riktig tid.

Arbeidsoppgaver

Åsnes kommune har ansvaret for å tilby og utvikle gode tjenester som kommer alle kommunens innbyggere til gode. Sektorlederen er en del av den øverste ledelsen i kommunen, og har ansvaret for følgende enheter: Sykehjem, Hjemmebasert omsorg, Virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT), NAV, legetjenesten, Ergo/Fysio/Friskliv, Psykisk helse og rus (RUPS) og Koordinering/Fag/Forvaltning (KFF).

Som sektorleder har du det overordnede lederansvaret for alle enhetene innen helse, omsorg og velferd. I nært samarbeid med dine enhetsledere og stabsledere skal du sørge for god og effektiv drift av det samlede tjenesteområdet innenfor gjeldene lov- og regelverk, kommunale planer og budsjett.

I tillegg ligger følgende oppgaver til sektorleder:

 • Styre, lede og utvikle sektoren
 • Sikre helhet og sammenheng i alle tjenester innen helse, omsorg og velferd
 • Utarbeide strategier innenfor egen sektor og sørge for at fastsatte mål blir nådd
 • Overordnet personal, resultat, økonomi og fagansvar for sektoren
 • Videreføre prioriteringer som tjenesteharmonisering, innovativ bemanningsledelse og velferdsteknologi.
 • Ha ansvar for utviklingsarbeid og kulturbygging
 • Være en sentral bidragsyter i kommunedirektørens ledergruppe
 • Samhandle med kommunens øvrige virksomheter og samarbeid med eksterne aktører
 • Rapportering til overordnede myndigheter

Kvalifikasjoner

Vi søker en utviklingsorientert, trygg og tydelig leder med høyere utdannelse, relevant ledererfaring og grunnleggende forståelse for ansvarsområdet. Du evner å ta beslutninger, står stødig i endring og har god økonomiforståelse med dokumenterbare resultater. Du er målorientert og har en inkluderende lederstil, med evnen til å bygge en felles kultur.

 • Lederutdanning - fortrinnsvis på masternivå
 • Minimum 3 års relevant ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne innenfor fagområdene i sektoren
 • Helsefaglig kompetanse er en fordel
 • God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og fag
 • Erfaring fra endringsledelse er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk og strukturert
 • Du er en lagspiller og vektlegger samhandling i stor grad
 • Du er utviklings- og resultatorientert og har evne til å motivere og få med deg mennesker rundt deg
 • Du har handlekraft og gjennomføringsevne
 • Du har god organisasjonsforståelse og kan håndtere kompleksitet
 • Du er god til å bygge relasjoner og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god helhetsforståelse og har fokus på samhandling mellom tjenester

Vi tilbyr

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling med mange muligheter for utvikling og for å gjøre en forskjell. Mellom kommunedirektør og sektorleder inngås årlig lederavtale. Lønn etter avtale. Offentlig pensjonsordning.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsket om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Tilsettingen vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Kontakter

 • Kontaktperson: Hanne Briskerud
 • Stillingstittel: HR-sjef Åsnes kommune
 • Telefon: +47 400 33 260
 • Kontaktperson: Otto Langmoen
 • Stillingstittel: Kommunedirektør Åsnes kommune
 • Telefon: +47 977 77 756

Sted

Adresse: Rådhusgata 1