INVESTERINGSDIREKTØR

Publisert: Publisert:
StillingstittelInvesteringsdirektør Bank/Finans
ArbeidsgiverOslo Pensjonsforsikring AS (OPF)
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBank / Finans / Forsikring
StillingsfunksjonLedelse

INVESTERINGSDIREKTØR :: BANK/FINANS

Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning av pensjonsmidlene, og ha et hovedansvar for å videreutvikle konsernets mandat og investeringsteam. Blant kjerneoppgavene til stillingen inngår kontinuerlig overvåkning av markedene og løpende vurdering av porteføljen.  

Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, med 130 milliarder kroner i forvaltningskapital. Konsernet forvalter pensjonsmidlene fra den offentlige pensjonsordningen til de ansatte i Oslo kommune og selskap som Oslo kommune eier. Forvaltningen av pensjonsmidlene har som mål å gi kundene våre stabile og lave pensjonskostnader. Virksomheten innenfor investeringsområdet omfatter et viktig samfunnsansvar, hvor blant annet klimahensyn og bærekraft har en sentral rolle i forvaltningsstrategien.

Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning av pensjonsmidlene, og ha et hovedansvar for å videreutvikle konsernets mandat og investeringsteam. Blant kjerneoppgavene til stillingen inngår kontinuerlig overvåkning av markedene og løpende vurdering av porteføljen.  

Kandidater til stillingen bør ha mer enn ti års kapitalmarkedserfaring fra rente og/eller aksjesiden, og kunne vise til gode forvaltningsresultater. I tillegg kreves det sterk finansteoretisk innsikt og god risikoforståelse, og solid kunnskap om strategisk og taktisk aktivaallokering.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Registrer ellers interesse direkte under.