Utløpt

Administrerende direktør


Publisert
UtløptSøknadsfrist 28.01.2021

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverNIH
LokasjonOslo
BransjeUtdanning / Undervisning / Forskning
Søk her

Bli kjent med AMROP DELPHI AS

Vi søker en dyktig og samarbeidsorientert administrerende direktør som blir svært sentral i arbeidet med å videreutvikle NIH som Norges fremste utdannings- og forskningsinstitusjon i idrettsvitenskap.
NIH har en ledelsesmodell med en valgt rektor som styreleder. Administrerende direktør er leder for den samlede administrative virksomhet innenfor de rammer som universitets- og høgskoleloven og styret fastsetter. Lederansvaret omfatter økonomi- og personalforvaltning, kompetanseutvikling, kommunikasjon, studie- og forskningsadministrasjon, anlegg og bygningsmasse, samt en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler.
Direktøren leder høgskolens administrative ledergruppe og har ansvar for å fasilitere et godt samvirke mellom administrative funksjoner og faginstituttene.
I tillegg til å videreutvikle og lede en administrasjon preget av mulighetsorientering, profesjonalitet og gjennomføringsevne skal du:

  • være sekretær for styret, i samråd med rektor sørge for at saker og informasjon legger til rette for godt styrearbeid og ha ansvar for iverksetting av styrets vedtak i samarbeid med høgskolens øvrige ledelse, ansatte og studenter
  • være sentral i utvikling og implementering av NIHs strategier og mål for forskning, utdanning og formidling, bl.a. omlegging av utdanningene til mer digitale plattformer
  • sikre en effektiv og forsvarlig organisering og drift av NIHs virksomhet, herunder disposisjon av ressurser og eiendom 
  • være ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltningen skjer i samsvar med departementets bestemmelser, legge budsjettforslag og årsregnskap frem for styret og holde rektor løpende orientert om utviklingen
  • bidra til utvikling av samarbeid med samfunns- og næringsliv, myndigheter og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt 


Vi søker en erfaren leder med høyere utdanning og bred samfunnsmessig orientering. Den riktige kandidaten har solid erfaring og gode resultater fra ledelse i kunnskapsorganisasjoner, gjerne i universitets- og høgskolesektoren. Vi forutsetter at du har en lederstil preget av god og tydelig kommunikasjon, rolleforståelse og framtidsorientering. Evne til å skape resultater og et godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser er viktig.
Høgskoledirektøren tilsettes i åremålsstilling for en periode på seks år, med mulighet for forlengelse etter ny kunngjøring. Lønn etter avtale.
Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i Amrop Delphi tlf. 911 08 263. For ytterligere informasjon kan også rektor Lars Tore Ronglan, tlf.  934 33 667kontaktes.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren

Norges Idrettshøgskole (NIH) har som vitenskapelig høyskole et nasjonalt hovedansvar for utdanning, forskning og formidling innen fagfeltet idrettsvitenskap. NIH ble etablert i 1968 og har i dag ca. 230 ansatte og 1400 studenter. Høgskolen har omfattende anlegg og er i god utvikling både når det gjelder studier og forskning. NIH har et betydelig omfang av nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter på en rekke idrettsfaglige områder.
For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no.

Sektor Offentlig

Lederkategori Direktør

Sted Sognsveien 220, 0863 Oslo

Bransje Barn, skole og undervisning,Forskning, utdanning og vitenskap,Idrett og trening

Stillingsfunksjon Ledelse,Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

Videreutvikling, administrativ, økonomiforvaltning, personalforvaltning, kunnskapsorganisasjon

Søk her
Del jobb på