Senior rådgiver Analyse


Publisert
Søknadsfrist 14.03.2021

StillingstittelProsjektledelse
TypeFast
ArbeidsgiverBankenes Sikringsfond
LokasjonOslo
BransjeBank / Finans / Forsikring

Bankenes sikringsfond skal bidra til å sikre finansiell stabilitet og tillit til det norske banksystemet. Det gjør vi ved å yte støtte for å sikre bankens fortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank må settes under offentlig administrasjon. 
Vi skal nå styrke organisasjonen med en bank- og risikoanalytiker til avdeling for analyse og kriseberedskap. Du vil inngå i analyseteamet og være en sentral bidragsyter i utvikling av modeller og analyser for både beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Du vil ha tett kontakt med bankene gjennom arbeid med risikovurderinger og analyse og du vil få en bred kontaktflate hos andre sentrale tilsynsorgan, nasjonalt og internasjonalt. 

Ansvarsområder

 • Bidra til å videreutvikle stresstestverktøy for banker både til bruk ved ordinære bankanalyser og som verktøy ved en bankkrise
 • Bidra til å videreutvikle early warningmodellen
 • Bidra til å videreutvikle og vedlikeholde de risikobaserte bidragsmodellene for innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet i tråd med EU-direktiv og veiledninger, samt beregne årlig bidrag
 • Bidra med å videreutvikle rutiner, retningslinjer og sjekklister knyttet til støttetiltak/alternative tiltak for banker
 • Bidra til å videreutvikle og vedlikeholde modell for beregning av forpliktelser
 • Delta på beredskapsøvelser og ved håndtering av eventuelle bankkriser gjennom Analyseteamet. Bidra til utarbeidelse av økonomiske analyser til grunnlag for valg av kriseløsning
 • Delta på konferanser og/eller arbeidsgrupper i regi av EFDI (europeisk sikringsfondsinstitutt), IADI (internasjonalt sikringsfondsinstitutt) og EBA (det europeiske banktilsynet)
 • Delta i møter med offentlige myndigheter 
 • Delta i presentasjon av sikringsfondets modeller og verktøy i møter og konferanser i inn- og utlandet
 • Risikovurdering og analyse av 15-20 norske banker basert på kvartalsvis regnskapsrapportering
 • Ved behov delta på besøk av utvalgte mindre/mellomstore banker
 • Holde seg oppdatert på nye regulatoriske endringer og ved behov bistå ved utarbeidelse av høringsuttalelser m.m.

Stillingen vil innebære deltakelse i internasjonale fora i regi av European Banking Authority (EBA), European Forum of Deposit Insurers (EFDI) og International Association of Deposit Insurers (IADI). Nore reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen finans, bedrifts-, samfunns- eller industriell økonomi, statistikk eller matematikk
 • Gjerne 3 til 5 års erfaring med analyse eller styring av risiko i banker og god kompetanse på utvikling av tilhørende modeller og verktøy. Nyutdannede med gode akademiske resultater kan også søke
 • Meget god Excel kompetanse


Personlige egenskaper

 • Selvstendig med høy arbeidskapasitet 
 • Analytisk
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevisst og prosjektorientert – leverer på avtalte mål med rett kvalitet til rett tid
 • Faglig interessert
 • Høy integritet
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter– både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk


Vi tilbyr

 • En sentral rolle hos en viktig samfunnsaktør
 • En arbeidsgiver som verdsetter og legger til rette for faglig utvikling
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Muligheten til å jobbe bredt
 • Stort ansvar og mulighet til å påvirke og utvikle egen stilling
 • Et miljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Deltagelse på konferanser i inn- og utlandet – både som deltager og foredragsholder
 • Samarbeide med nasjonale aktører innen finansiell stabilitet og utenlandske aktører som andre lands sikringsfond og internasjonale organisasjoner
 • Hyggelig lokaler i Oslo sentrum


Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit, Per Gauslaa, mob: 977 75 649, Tove Gartland, mob: 958 99 755 eller Rebekka Myrtveit, mob: 934 23 761 for mer informasjon om stillingen.
Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte om raskt å ta kontakt / registrere søknad og CV.
Søknadsfrist snarest og senest innen 14.03.2021
 


Alle henvendelser behandles konfidensielt innen søknadsfristens utløp, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Om arbeidsgiveren

Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert av lov om Bankenes sikringsfond og finansforetaksloven. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank skal Bankenes sikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet i Norge.Bankenes sikringsfond administrerer og forvalter den norske innskuddsgarantiordningen og har som hovedformål å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Den viktigste oppgaven er til enhver tid å være i beredskap for å kunne håndtere situasjoner der en eller flere medlemsbanker får problemer med å innfri sine forpliktelser. Sikringsfondet kan bidra med alternative tiltak for å sikre medlemmers fortsatte drift, eller vil stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank avvikles under offentlig administrasjon.

SektorOffentlig

StedDronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

Bransje Bank, finans og forsikring

Stillingsfunksjon Prosjektledelse,Analyse,Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi

Nøkkelord

Risikomodellering, Bank finans, Bank operations, Analyse, Risikoberegning

Del jobb på