Seksjonsleder for analyse, utvikling og nye OUS, Medisinsk-teknologisk avdeling

Publisert: Publisert:
StillingstittelSeksjonsleder for analyse, utvikling og nye OUS
ArbeidsgiverOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeIT, Medisinsk utstyr og rekvisita
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist12.04.2023

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) i OUS er en del av Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK), og er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med i overkant av 100 ansatte. MTA er sykehusets

fagavdeling for medisinsk teknologi, og har det overordnede ansvaret for alt det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehuset som består av nesten 40 000 utstyrsenheter med en samlet verdi på ca. 4 milliarder kroner. Avdelingen er representert ved OUS-lokasjonene Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål, og er delt inn i 8 seksjoner: Analyse, utvikling og nye OUS (AUN), Økonomi og kvalitet, Plan og anskaffelse, Forskning og utvikling, MTU-IKT, Service og forvaltning bilde, Service og forvaltning lab og Service og forvaltning MTU.

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er en viktig samfunnsaktør, og er inne i en hektisk periode med involvering i 6 store bygge- og utviklingsprogrammer i sykehuset. Disse omhandler ny Storbylegevakt, nye Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri, OUS i Livsvitenskapsbygget (laboratorievirksomhet), nye Aker sykehus og nye Rikshospitalet. Dette er byggeprosjekter som skal realiseres fra og med 2023, og vil pågå de neste 10 årene som kommer. Byggeprosjektene styres av egne prosjektorganisasjoner, men det er avgjørende med involvering og medvirkning fra fagpersonell i sykehuset, deriblant MTA.

Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS (AUN) er en nyopprettet seksjon som samler kompetanse med oppgaver som skal ivareta MTA sine interesser inn i de store byggeprosjektene, ivareta langsiktig, strategisk forvaltning av MTU-parken i Helse sør-øst med regionalt kompetansesenter for medisinskteknisk utstyr (RKMTU), og overordnede strategier og planer for medisinsk- teknologisk avdeling, inklusive medisinsk-teknisk utstyr i OUS HF. til denne nyopprettede seksjonen ser vi etter en;

Seksjonsleder

Som leder for Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS vil du være en del av tverrfaglige team som jobber med oppgaver og løsninger med stor innvirkning på pasientbehandlingen i OUS HF. Du vil være leder for en erfaren og kompetent gruppe medarbeidere med sammensatte oppgaver som ivaretar MTA sine interesser innenfor flere viktige strategiske områder, både lokalt og regionalt. Seksjonen AUN er en viktig bidragsyter for MTA sin totale virksomhet, og for utviklingen av utstyrsparken både regionalt i HSØ og lokalt i OUS HF. Teknologi i sykehuset har høyt fokus og er viktig i dagens drift og pasientbehandling, men vil ha en enda større betydning for pasientbehandlingen i årene fremover, noe som setter høye krav til tjenesteleveransene fra MTA.

Vi søker etter en person med ledererfaring, og med ønske om å bidra til at MTA utvikler seg til å levere tjenester for en optimal pasientbehandling i tiden som kommer. Hos oss vil du få en samfunnsnyttig og meningsfull jobb med store utviklingsmuligheter. Du vil være en del av ledergruppen i MTA, og stillingen gir en mulighet til å lede en egen enhet i et høyteknologisk og dynamisk miljø til det beste for pasientene. Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS har i 2023 9 stillingshjemler, i tillegg til 1 seksjonsleder.

Som seksjonsleder vil dine arbeidsoppgaver være;

 • Lede seksjonen med fullt budsjett-, personal- og oppgaveansvar
 • Etablere og følge opp mål og planer for seksjonen
 • Ansvarlig for å ivareta MTA sine interesser i de pågående byggeprosjektene i OUS HF
 • Ansvarlig for leveranser fra regionalt kompetansesenter for medisinsk-teknisk utstyr (RKMTU), som er en enhet med egen leder i AUN
 • Ansvarlig for å etablere overordnede analyser, strategi og planer for MTA sin virksomhet i OUS HF
 • Etablere samhandlingsarenaer med andre avdelinger og seksjoner i OUS
 • Bidra til godt samarbeid mellom alle seksjoner i MTA, og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Holde god kontakt med relevante ressurser innenfor eget ansvarsområde, både i og utenfor sykehuset

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå innen helsefag (sykepleier, radiograf, bioingeniør, lege eller tilsvarende) eller ingeniørfag (medisinsk teknologi eller tilsvarende)
 • God kunnskap om medisinsk teknologi og medisinsk-teknologisk utstyr (MTU)
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt beherske engelsk
 • God kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser

Ønskede personlige egenskaper

 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger
 • Du bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål
 • Du gjør inntrykk og får gjennomslag for ideer og planer
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning og presenterer på en effektiv måte

Ønskede evner og ferdigheter

 • Du har gode verbale evner
 • Du har god logisk resonneringsevne
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng, og tar korrekte beslutninger

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid
 • Samarbeid med ansatte i byggeprosjekter og medisinske miljøer, både lokalt og regionalt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt-program
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, tar du kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting eller direkte med kontaktpersonene fra OUS.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankId-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

Kontakter

 • Kontaktperson: Geir Nordvold
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 938 28 100
 • Kontaktperson: Øyvind Drangsland
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 918 32 891
 • Kontaktperson: Manuel Henriquez
 • Stillingstittel: Avdelingsleder
 • Kontaktperson: Lars Flatmoen
 • Stillingstittel: Spesialrådgiver - adm
 • Telefon: +95 939923

Sted

Adresse: Tårnbygget