Er du Tønsberg kommunes nye toppleder?

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunedirektør
ArbeidsgiverTønsberg kommune
TypeFast
LokasjonTønsberg
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon, Økonomi og regnskap
Søknadsfrist06.02.2023

Som Norges eldste by, har Tønsberg alltid vært i forkant av utviklingen - og det skal vi fortsette å være. Kommunen har 58.000 innbyggere og er i en fase med vekst og positiv utvikling. Både politikere og administrasjonen har høye ambisjoner for framtiden. For å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er lagt ned, søker vi nå en utviklingsorientert og nytenkende kommunedirektør.

Etter at Tønsberg og Re kommuner ble slått sammen i 2020 har vi jobbet med å bygge en ny og enda bedre kommune. Gjennom samarbeid og samskaping har vi oppnådd veldig mye bra - og bedre skal vi bli. Alle har i fellesskap vært med på å få oss dit vi er i dag. Det er ikke uten grunn av vi er stolte over hva vi har fått til i et godt samspill mellom politikk og administrasjon.

Selv om veldig mye er på stell, har vi, som alle andre, våre utfordringer knyttet til økonomi, demografisk utvikling, helse- og sosialområdet, kompetansebehov, bærekraft etc. Omstilling og nytekning står derfor sentralt i vårt arbeid både i dag og i årene framover. Som vår nye toppleder må du derfor evne å bygge videre på alt det gode som er gjort, samtidig som du bidrar med din kompetanse og ditt lederskap for å gjøre oss enda bedre. Du må være en tydelig leder som setter retning og får ting til å skje i et tillitsfullt samspill mellom ledere, kommunestyret, ansatte, innbyggere, næringsliv, frivillighet og andre medspillere.

Tønsberg er selve navet i Tønsberg-regionen. En attraktiv region som er preget av høy vekst og verdiskaping. Når du kombinerer dette med 4500 dyktige ansatte og en veldrevet, motivert organisasjon, er det lett å forstå at Tønsberg kommune et sted hvor du som toppleder virkelig vil kunne bidra til å skape synlige og varige resultater.

Ønsket bakgrunn/erfaring:

 • Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra en større, gjerne kompleks organisasjon i offentlig sektor – helst kommunal
 • Eventuelt toppledererfaring fra privat sektor i kombinasjon med erfaring fra politisk styring
 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser
 • God økonomiforståelse
 • Kjennskap til samarbeid med tillitsvalgte
 • Kompetanse og god forståelse for bruk av digitale verktøy

Lederstil/personlige egenskaper:

 • Tydelig og med evne til å motivere og skape trygghet
 • Samarbeidsorientert teambygger som evner å delegere, involvere og gi tillit
 • Opptatt av nyskaping og gi rom for at nye ting kan prøves uten sikkerhetsnett
 • Evner å holde oversikten og se de store linjene, men også å gå dypere ned når det er nødvendig
 • God gjennomføringsevne
 • God og tydelig kommunikator, muntlig og skriftlig - men også lyttende
 • God nettverksbygger
 • Samfunnsengasjement

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt ordfører Anne Rygh Pedersen, tlf. 975 52 424 eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, tlf. 913 04 874 eller Erik Aasmundtveit, tlf. 414 31 938.

Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.noFølg oss på LinkedIn hvis du ønsker å holde deg oppdatert på stillingene vi legger ut: Skagerak Consulting

Kontakter

 • Kontaktperson: Anne Rygh Pedersen
 • Stillingstittel: Ordfører
 • Telefon: +47 975 52 424
 • Kontaktperson: May-Britt Nordli
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 913 04 874
 • Kontaktperson: Erik Aasmundtveit
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 414 31 938

Sted

Adresse: Halfdan Wilhelmsens alle 1 C