Strategisk lederstilling i Longyearbyen for deg som vil være med å utvikle Svalbardsamfunnet

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelSektorsjef teknisk (kommunalsjef)
ArbeidsgiverLongyearbyen lokalstyre
TypeFast
LokasjonLongyearbyen
BransjeOffentlig administrasjon, Eiendom, Drift og vedlikeholdstjenester
StillingsfunksjonLedelse, Teknisk personell
Søknadsfrist19.01.2022

Vår nåværende sektorsjef blir rådmann på fastlandet, og vi søker hans etterfølger. Som leder for teknisk sektor får du ansvaret for et bredt fagområde med enhetene eiendom, plan og utvikling, tekniske tjenester, energiverk, brann/redning og havn. Teknisk sektor har i underkant av 50 årsverk. Sektorsjef rapporterer til administrasjonssjef (rådmann) og sitter i dennes ledergruppe.

Utfordringsbildet du vil møte dreier seg om omstillingen av samfunnet, som i løpet av kort tid har fått et endret næringsliv med etablerte familier bestående av mange nasjonaliteter. Sentrale prosjekter under denne stillingens ansvarsområde er bl.a. en stor prosess med utvikling av havna som et arktisk knutepunkt. Som en følge av klimatiske endringer og endret befolkningssammensetning, er det også en større transformasjonsprosess av bebyggelse og infrastruktur. Den store omstillingen krever en rekke lovmessige avklaringer fordi omfanget av lover som ikke gjelder fullt ut på Svalbard, er stort.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Koordinering og personalansvar for enhetsledere i sektoren
 • Videreføre god samhandling mellom politikk og administrasjon
 • Bidra til å styrke Longyearbyen lokalstyre sin samfunnsutviklingsrolle
 • Være pådriver for store transformasjonsprosesser i lokalsamfunnet Longyearbyen for å sikre en bærekraftig utvikling
 • Samhandle tett med næringsliv, lokalsamfunnet, sentrale myndigheter, forskningsmiljøer og øvrige samarbeidspartnere, herunder å bidra til positiv omdømmebygging

Ønskede kvalifikasjoner

Du har relevant høyere utdanning og bred ledererfaring, med kompetanse og engasjement for fagområdene i teknisk sektor. Det er nødvendig med erfaring fra samhandling politikk/administrasjon, gjerne fra kommunesektoren. Du evner å kombinere helhetlig og strategisk tenkning med operativt fokus, samtidig som du trives med å jobbe tverrfaglig, både internt og eksternt. Vi forutsetter god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Du er samlende, trygg og tydelig som leder og glad i mennesker, har bred samfunnsforståelse og trives med nærhet til det lokalsamfunnet du lever i. Du er opptatt av gjennomføring og resultater, samtidig som du er strategisk, utviklingsorientert og helhetstenkende. Som person er du raus, inkluderende og lite selvhøytidelig, med gode formidlingsevner og godt humør.

Hva kan vi tilby

Vi kan tilby en spennende og utviklingsorientert lederstilling, i grenseflaten mellom politikk og nærings-/bærekraftig samfunnsutvikling. Du vil komme til et samfunn som tar åpent imot deg og som er ulikt alt annet du finner på fastlandet. Vi legger stor vekt på at du kommer med hele deg og ikke legger opp til en pendlertilværelse.

Longyearbyen lokalstyre legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet/tjenesteyting, samtidig som virksomheten er i god prosess for å utvikle virksomheten i retning av "kommune 3.0".

Longyearbyen lokalstyre har som målsetning å være en åpen og tilgjengelig organisasjon med høy kvalitet på tjenestetilbudet og med arbeidstakere som trives, er motiverte og gis mulighet for utvikling. Visjonen i lokalsamfunnsplanen er unikt, trygt og skapende .

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 eller Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32.

Du søker via Habberstad sin søknadsportal senest 19. januar 2022.

Kontakter

 • Kontaktperson: Jan Egil Myhre
 • Stillingstittel: Partner/seniorrådgiver
 • Telefon: +47 908 92 522
 • Kontaktperson: Marit Mellem
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 905 46 532

Sted

Adresse: Næringsbygget

Lignende stillinger|