Direktør Innovasjon

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDirektør Innovasjon
ArbeidsgiverSiva
TypeFast
LokasjonTrondheim
BransjeEiendom
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist10.08.2021

Bli kjent med Jefferson Wells

Har du lyst til å jobbe i en organisasjon som utgjør en forskjell? Norge har behov for økt verdiskaping i både eksisterende og ny industri, samt næringsliv. Covid-19 forsterker behovet for en sterk nasjonal innovasjonsstruktur. Vi i Siva er beredt til å en utviklende og mobiliserende rolle – vi skal bidra i veien tilbake til vekst!  

Som direktør innovasjon, vil du lede en avdeling som skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og i et godt samspill med den øvrige virksomheten i SIVA koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Du vil ha et særskilt ansvar for eierskapsvirksomheten og programvirksomheten. Vi ønsker oss derfor en tillitsskapende og trygg leder som skal bidra til SIVA sin videre utvikling i samsvar med virksomhetens strategi og verdigrunnlag.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:  

  • Lede og videreutvikle en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon gjennom godt teamarbeid, og gode prosesser. 
  • Representere SIVA eksternt mot samarbeidspartnere, fylkeskommuner og staten 
  • Posisjonere SIVA som en enda tydeligere aktør, innen utviklingen av morgendagens næringsliv 

For å lykkes i rollen tror vi du har relevant utdanning på masternivå, samt ledererfaring fra større kunnskapsintensive virksomheter gjerne fra både privat og offentlig sektor. Du kan vise til erfaring fra arbeid i grensesnittet forretning og innovasjon, og du har bred innsikt i aktørene i norsk næringsliv. Videre er du godt orientert om de utviklingstrender som vil forme fremtidens nærings- og samfunnsliv.   

Du har også god forståelse for virkemiddelapparatet, forståelse for politiske prosesser og eierdialog med departement. 

For mer informasjon, kontakt gjerne vår rådgiver i Jefferson Wells, Anne Dordi Alseth, mobil 924 48 268. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge. Vi gjør oppmerksom på at unntak fra offentliggjøring kan omgjøres i en eventuell klagesak. Søknadsfrist 9.august.2021. 

Om arbeidsgiveren

Siva – selskapet for industrivekst, er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling – det har vi gjort i over 50 år! Slik tilrettelegger vi for vekst og utvikling i norsk industri og næringsliv. Vi skal, gjennom vår eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, være statens virkemiddel for å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Siva gir næringslivet vekstkraft!   

  1. Søk her