Er du vår nye inkluderende og framtidsrettede leder?

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunedirektør
ArbeidsgiverLesja kommune
TypeFast
LokasjonLesja
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon, Økonomi og regnskap/Samfunnsøkonomi
Søknadsfrist01.09.2022

Har du lyst til å lede en veldrevet kommune med stabil økonomi og gode tjenester? Er du strukturert, utviklingsorientert og god til å motivere ansatte?

Lesja er en god kommune å vokse opp, bo, jobbe og bli gammel i - og sånn ønsker vi at det fortsatt skal være. Vi er en kommune med fokus på næringsutvikling, der Bjorli er "indrefileten" vår.

Mulighetene er mange i Lesja. For å utnytte mulighetene og forbedrede oss på de utfordringene som kommer, skal vi utvikle oss, tilpasse oss nye rammebetingelser og bli enda bedre på det vi allerede er gode på.

Til å lede dette arbeidet, trenger vi en dyktig kommunedirektør som er motiverende, inkluderende, utviklingsorientert og resultatorientert. I en liten kommune må du som toppleder, evne å ha det strategiske overblikket samtidig som du er tilstedeværende, operativ og deltakende i organisasjonen. Sammen med kommunens folkevalgte og 250 dyktige og engasjerte medarbeidere, skal du som vår kommunedirektør, bidra til å videreutvikle Lesja kommune.

Som kommunens øverste leder vil du ha som hovedfokus å styrke Lesja som et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet. Lokalsamfunnsutvikling, næringsutvikling og omdømmebygging står derfor sentralt. For å få til dette må du legge til rette for å utvikle effektive tjenester gjennom å tenke innovativt, ta i bruk moderne verktøy og å utvikle en effektiv og kompetent organisasjon som leverer tjenester av god kvalitet. Du vil jobbe nært med politisk ledelse, dyktige ansatte og tillitsvalgte. Det forventes at du har fokus på effektiv drift og økonomisk kontroll. Her er det lagt et godt fundament, og kommunen har god kontroll på virksomheten. Som kommunedirektør forventes det også at du tar en tydelig pådriverrolle i det interkommunale samarbeidet og sørger for at kommunen har godt samspill med innbyggerne, utviklingsaktører og andre relevante samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en tydelig, trygg, inspirerende og utviklingsorientert leder
 • Du bør ha erfaring fra ledelse, gjerne toppledelse, i offentlig eller privat sektor.
 • Erfaring fra offentlig sektor, helst fra kommunal virksomhet, vil være en fordel, men ikke noe krav. Annen bakgrunn som gir forståelse for å lede en kompleks, politisk styrt organisasjon, kan kompensere for dette.
 • Du må ha god økonomiforståelse samt relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.
 • Det vil være en fordel om du har erfaring med omstillings- eller endringsprosesser, gjerne i samarbeid med tillitsvalgte

Egenskaper

 • Som kommunens toppleder må du være tydelig og handlekraftig, men samtidig samlende for å nå felles mål gjennom gode prosesser.
 • Du må være en åpen, nysgjerrig og tillitsskapende teambygger som engasjerer og motiverer dine medarbeidere
 • For å lykkes med kommunens utviklingsarbeid, må du klare å jobbe både strategisk og operativt, planleggende og løsningsorientert
 • Grunnleggende kompetanse innen bruk av administrative verktøy er en forutsetning
 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper, gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og grunnleggende engelskkunnskaper.
 • Du må ha en klar rolleforståelse og bidra til god samhandling og gjensidig tillit med politisk nivå, sørge for god saksbehandling og følge opp politiske vedtak.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt ordfører Mariann Skotte, 909 47 244 eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, Jan Sebjørnsen Storstein 950 09 444 eller Tom R. Gogstad, 951 75 241. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: Mariann Skotte
 • Stillingstittel: Ordfører
 • Telefon: +47 909 47 244
 • Kontaktperson: Jan Sebjørnsen Storstein
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 950 09 444

Sted

Adresse: Jakup B. Klukstads veg 32

Nettverk

Lignende stillinger|