Vi søker medarbeidere som brenner for faget sitt

Publisert: Publisert:
StillingstittelSykepleier
ArbeidsgiverBergen kommune
TypeFast
LokasjonBergen
BransjeHelse og omsorg
StillingsfunksjonHelsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell/Helsefagarbeider/hjelpepleier

Bergen kommune er nå på jakt etter sykepleiere til både sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Vi har også behov for deg med annen helsefagligbakgrunn, og oppfordrer derfor også deg til å søke.

I Bergen kommune tilbyr vi fast jobb og fulltidsstillinger. Vi har sterke fag og arbeidsmiljø, med gode utviklings- og karriere muligheter. Vi er fleksible og løsningsorienterte, med fokus på å skape en god arbeidshverdag for hver enkelt medarbeider.

Vi har også arbeidssteder over hele byen.

Arbeidsoppgaver

I sykehjemmene trenger vi sykepleiere innenfor alle tjenesteområdene. Som sykepleier vil du ha en nøkkelrolle og de vanlige arbeidsoppgavene du vil møte i hverdagen er omsorg og pleie av beboerne, kartlegge og igangsette målrettede sykepleietiltak, og medikamenthåndtering med legemiddelgjennomganger.

Det er et stort bredde med varierte og spennende oppgaver innen sykehjem i Bergen kommune. Her kan du blant annet arbeide med:

 • Langtidssykehjem, somatisk og avdelinger for personer med demens sykdom
 • Korttidssykehjem med rehabiliteringsavdelinger og somatisk korttid
 • Kommunal allmennmedisinsk sengepost
 • Kompetansesenter for demens og kommunalt palliativt team
 • Høy kompetanse innen palliasjon, demens og rehabilitering
 • Egen enhet for sykehjemsmedisin
 • Mulighet for langvakter og for å jobbe i team

I hjemmebaserte tjenester trenger vi sykepleiere til hjemmesykepleien, til nattjenesten og til responssenteret.

Hjemmesykepleien gir helsehjelp til hjemmeboende pasienter. Som sykepleier vil du jobbe selvstendig, men du har alltid kollegaer som kan støtte deg på telefon eller på felles oppdrag.

Nattjenesten dekker behovet for hjelp om natten. Nattpersonellet håndterer faste oppdrag, men også oppdrag som følge av utløst trygghetsalarm eller varslinger fra velferdsteknologi.

Responssenteret har ansvar for velferdsteknologi og trygghetsalarmer, og har egne team som rykker ut til alarmer. De gir støtte til hjemmesykepleieavdelingene på bruk av teknologi i pasientens hjem (f. eks medisindispensere, sensorteknologi, og kameratilsyn).

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Fagbrev som helsefagarbeider kombinert med erfaring vil også vurderes.
 • Annen relevant helsefagligbakgrunn vil også vurderes.
 • Politiattest
 • Beherske godt norsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Gode fag- og arbeidsmiljø
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Tariff lønn
 • Gode pensjonsordninger
 • Trygg og solid arbeidsgiver

Dersom du har spørsmål angående stillingen og hva vi kan tilby ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. I Etat for hjemmebasert tjenester Nina Nordvik tlf. 945 02 047, eller i Etat for sykehjem Bjørg Sekkenes tlf. 913 00 869

Kontakter

 • Kontaktperson: Nina Nordvik
 • Stillingstittel: Rådgiver Etat for hjemmebaserte tjenester
 • Telefon: +47 945 02 047
 • Kontaktperson: Bjørg Sekkenes
 • Stillingstittel: Rådgiver Etat for sykehjem
 • Telefon: +47 913 00 869

Lignende stillinger|