Utløpt

Klimaetaten søker ny avdelingssjef 


Publisert
UtløptSøknadsfrist 16.08.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverOslo Kommune Klimaetaten
LokasjonOslo
BransjeØkonomi / Regnskap
Søk her

Klimaetaten søker ny avdelingssjef med ansvar for organisasjonsutvikling og tilskuddsforvaltning


Oslo har inntatt en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og tiltak for lavere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen.

Om Klimaetaten
Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av klimastrategien 2020 – 2030, og skal bidra til en kraftfull klimaledelse og –styring av kommunen. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak.  Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

Ung etat
Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med i underkant av 40 ansatte, men med et stort satsningsområde. De fleste av oss startet i etaten i 2017 og 2018. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling. 
 
Vi søker nå etter en avdelingssjef med ansvar for organisasjonsutvikling og tilskuddsforvaltning til å lede etatens administrasjonsavdeling. Tilskuddsordningen tildeler i år 120 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å oppnå klimamålene til Oslo kommune.

Arbeidsoppgaver:
Avdelingssjefen skal lede Klimaetatens administrasjonsavdeling. Ansvaret og oppgaven vil bestå i å utvikle avdelingen og etaten videre, sikre effektive arbeidsprosesser, en profesjonell virksomhetsstyring, og et godt arbeidsmiljø med effektive støttefunksjoner. Avdelingssjefen skal ha ansvaret for Oslo kommunes tilskuddsordninger til klima- og energiformål over Klima- og energifondet. Avdelingssjefen skal også bidra til å sikre et godt forhold til samarbeidende etater og virksomheter, og skape gode team som arbeider mot felles mål og sikre tverrfaglig samarbeid.
Du vil få personal- og økonomiansvar for administrasjonsavdelingen som per i dag teller 9 personer i tillegg til leder.   
 
Administrasjonsavdelingens oppgaver:  

 • Koordinere budsjettprosess, utarbeide etatens budsjett, ha ansvar for budsjettoppfølging og regnskap.     
 • Ansvar for forvaltning av etatens tilskuddsordninger. Herunder rådgivning til befolkningen angående etatens tilskuddsordninger.
 • Strategisk virksomhetsstyring, inkludert, risikostyring og internkontroll.      
 • Sikre gode rutiner for saksbehandling, effektiv gjennomføring av vedtak, overholdelse av lover og regelverk og kommunens rettslige posisjon.      
 • Sikre at anskaffelser brukes strategisk for å nå kommunens mål gjennom kompetanse og rutiner.     
 • Målrettet og strategisk bruk av IKT, og sikre kvalitet i informasjonssikkerhets arbeidet.  
 • HR og lederstøtte    


Stillingen rapporterer til etatsdirektør og sitter i ledergruppen.  


Kvalifikasjoner:
Vi søker en leder som har erfaring og kan vise til gode resultater fra virksomhetsstyring i offentlig forvaltning, gjerne fra et parlamentarisk styringssystem. Du er en tydelig og trygg leder som kan gjennomføre prosesser med god framdrift basert på prinsipper om tillitsbasert ledelse. Du er en god teambygger som gir medarbeiderne dine tillit og ansvar, og du har evnen til å skape entusiasme for nødvendige endringer.
I tillegg ønsker vi at du har

 • erfaring fra og interesse for strategisk virksomhetsstyring og omdømmebygging
 • erfaring, kunnskap og interesse for endringsarbeid og digitalisering, og
 • erfaring fra tilskuddsforvaltning


Du har meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk, og relevant høyere utdanning på masternivå. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet.  

Personlige egenskaper:

 • strategisk og analytisk,
 • trygg og tydelig med evne til å foreta prioriteringer
 • god relasjonsbygger

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100 prosent
 • Attraktive arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • Gode pensjons-, låne og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tiltredelse: 1. januar 2021, eller tidligere etter avtale


Stillingen avlønnes som avdelingssjef, stillingskode 0376, i henhold til etatens lønnspolitikk.  
 
Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Marit Mellem fra Habberstad på telefon 90546532.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.  
 

Sektor Offentlig

Sted Olav 5s gate 4, 0161 Oslo

Bransje Økonomi og regnskap, Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Ledelse, Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Søk her
Del jobb på