Vil du være med å utvikle fremtidens bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet? Vi søker prosjektleder!


Publisert
Søknadsfrist 18.01.2021

StillingstittelProsjektledelse
TypeFast
ArbeidsgiverRiksantikvaren
LokasjonOslo
BransjeAnnet

Vil du være med å utvikle fremtidens bevaringsarbeid på kulturmiljøfeltet?

Riksantikvaren har som oppfølging av ny kulturmiljømelding (Meld. St.16 2019-2020) fått oppgaven med å utvikle tematiske bevaringsstrategier som en ny satsing innenfor bevaringsarbeidet på kulturmiljøfeltet (kulturminner, kulturmiljøer og -landskap).

Målet er også å se bevaring og utvikling av kulturmiljøene i sammenheng og som en integrert del av den øvrige klima- og miljøforvaltningen.

Bevaringsstrategiene skal strukturere, samordne og organisere innsatsen innenfor bevaringsarbeidet. De skal  se alle virkemidlene i forvaltningen i sammenheng dvs. både juridiske og økonomiske virkemidler samt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, kunnskap og formidling mv. 

Arbeidet skal organiseres som et prosjekt med delprosjekter og arbeidet er tenkt i tre faser: 

1. Utvikle overordnet modell for bevaringsstrategier og planlegge prosjektgjennomføring (forprosjekt)

2. Etablere de enkelte bevaringsstrategier for utvalgt temaer (delprosjekter) og gjennomføring av noen eksempelprosjekter

Fase 3 - Implementering av de øvrige bevaringsstrategiene er ikke tenkt å inngå i prosjektet, men vil være en driftsoppgave for linja i organisasjonen. 

Prosjektleder vil kunne påvirke både innhold og strategienes retning. Prosjektleder vil ha ansvar for å lede og gjennomføre prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor rammer og begrensninger som avtales med prosjekteier (Riksantikvar Hanna Geiran/ spesialrådgiver Marit Huuse).

Engasjementet er for 3 år.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene for prosjektleder vil blant annet være:

 • Etablere prosjektorganisasjon og -plan, samt gjennomføringsstruktur for prosjektet
 • Utarbeide relevante styringsdokumenter
 • Ha løpende dialog med fylkeskommuner, kommuner, relevante sektorer (departementer/ direktorater) og andre interessenter
 • Etablere overordnet modell for bevaringsstrategier
 • Utarbeide tentativ liste for aktuelle tematiske bevaringsstrategier
 • Være ansvarlig for gjennomføring av delprosjekter for noen utvalgte tematiske bevaringsstrategier

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole- og universitetsnivå innen relevante fagområder. Manglende utdanning kan kompenseres med lang og relevant erfaring.
 • Vi er på jakt etter deg som har kompetanse innen prosjektledelse og solid erfaring med å lede sammensatte og kompliserte prosjekter med flere aktører. Kompetanse innen prosjektledelse kreves
 • Du bør ha erfaring fra eller interesse for kulturmiljøområdet og god kjennskap til offentlig forvaltning
 • Det er en fordel med erfaring fra strategiutvikling og/eller endringsprosesser

Personlige egenskaper

Du bør også kjenne deg igjen i følgende karakteristikker:

 • Gode samarbeidsevner
 • Grundig
 • Strukturert og beslutningsdyktig
 • Målrettet, resultatorientert og analytisk
 • God samfunnsforståelse
 • Prosjektlederen må ha godt humør og like et høyt tempo
 • Vi ser etter en selvstendig, initiativrik og positiv kandidat med gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes som prosjektleder i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Helen Graver, tlf. 940 85 000, e-post helene@hartmarkexecutive.no, eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403, epost mari@hartmarkexecutive.no. Søknadsfrist er 18. januar.  

Andre opplysninger:
Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)
Vi oppfordrer deg  som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Om arbeidsgiveren

Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Sektor Offentlig

Sted Dronningens Gate 16, 0116 Oslo

Bransje Arkitektur, areal og interiør, Museer, gallerier og kulturminne,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Prosjektledelse, Ledelse,Koordinering

Nøkkelord

kulturmiljø, prosjektleder, prosjektledelse, bevaring, kulturminne

Del jobb på