Direktør økonomi, finans og risiko


Søknadsfrist 01.06.2021

ArbeidsgiverØstfold Energi
TypeFast
LokasjonViken
BransjeEnergi
StillingsfunksjonØkonomi / Finans / Regnskap

Nåværende direktør for økonomi, finans og risiko går av med pensjon i 2022, og Østfold Energi skal ansette en ny person i denne meget viktige og sentrale stillingen.
Direktøren må kunne arbeide strategisk og overordnet, men samtidig være operativ og kunne fordype seg i detaljene.

Avdelingen har ansatte med solid kompetanse og lang erfaring og består av en finanssjef, innkjøpssjef, to controllere og en regnskapssjef som har to regnskapsmedarbeidere i sin avdeling. Avdelingen har også ansvar for IFS som er selskapets ERP-system.

For å møte utviklingen i markedet ser vi etter en leder som kan initiere forbedring og effektivisering av prosesser og vurdering av nye måter å løse oppgaver på.

Som leder er det avgjørende å bygge tillit og innta en tydelig posisjon i selskapet og i ledergruppen og mot selskapets styre og eiere, og bidra til disse gruppenes beslutningsgrunnlag, styring og kontroll.

Det er ønskelig at direktøren har interesse for forretningsutvikling og digitalisering, og har et overordnet og strategisk blikk i kombinasjon med en interesse for å dykke ned i tallene.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og er en svært sentral ressurs i selskapet.
Noe reisevirksomhet må forventes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle selskapets økonomifunksjon og arbeid innenfor finansiering og risikostyring
 • Ledelse av avdelingens syv fagpersoner
 • Vedlikeholde og videreutvikle selskapets virksomhetsstyring
 • Ansvarlig for gjennomføring av all aktivitet knyttet til revisjonsutvalget, samt styresekretær
 • Sikre at det er høy kvalitet og etterrettelighet på rutiner og prosesser i selskapets økonomifunksjon
 • Ansvarlig for selskapets rapportering
 • Bidra til utvikling og implementering av selskapets strategi
 • Ansvarlig for forsikringsdekninger som en del av risikostyringen
 • Ansvarlig for innkjøpsprosesser, anskaffelser, kontakter og forhandlinger
 • Videreutvikle analyser og beslutningsunderlag innenfor områder som virksomhetsstyring, lønnsomhet, kapitalinnhenting og finansiering, samt likviditetsstyring
 • Delta i styrearbeid i datterselskap og i selskapets styremøter

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling i et selskap av en viss størrelse
 • Solid kompetanse innen strategisk og operativ økonomistyring, regnskap, skatt og revisjon 
 • Solid forretningsforståelse på strategisk og operativt nivå
 • Forståelse for selskapets samfunnsrolle som et offentlig eid energiselskap
 • Kunnskap om finansielle instrumenter
 • Kunnskap om modeller for oppkjøp, fisjoner og fusjoner
 • Evnen til å sette seg inn i et omfattende skatteregime
 • Erfaring fra styrearbeid
 • Kjennskap til økonomisk modellering; Racer xl/Power BI
 • Høy kunnskap om moderne IT-systemer og digitalisering
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Høyere økonomisk utdannelse på MSc-nivå

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert og med høy faglig og personlig integritet
 • Tillitsbyggende og troverdig fremtreden
 • Tydelig lederstil og med evne til å motivere, engasjere og få gjennomslag
 • En omsorgsfull leder som løfter frem og bryr seg om sine medarbeidere
 • Lagspiller med evne til å spille andre gode
 • God til å levere resultater sammen med eget team
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Meget gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
 • En gjennomfører med strategisk blikk og forståelse
 • Utpreget systematisk og organisert

Vi tilbyr

En jobb i et inkluderende miljø med engasjerte og dyktige kollegaer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling. Vi har kontorer i sentrale lokaler på Grålum i Sarpsborg. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi og særdeles godt arbeidsmiljø. Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Om arbeidsgiveren

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold. 

Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i.

Sektor Privat

Lederkategori Direktør

Sted Kalnesveien 5, 1712 Grålum

Bransje Kraft og energi

Stillingsfunksjon Økonomi og regnskap, Ledelse

Nøkkelord

Direktør, økonomi, finans, risiko, CFO

Del jobb på