Vil du lede en ambisiøs enhet i en respektert kunnskapsorganisasjon?

Publisert: Publisert:
StillingstittelForskningsdirektør
ArbeidsgiverNorsk institutt for vannforskning (NIVA)
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOrganisasjoner, Forskning, utdanning og vitenskap, Miljøtjenester
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi
Søknadsfrist31.07.2022

Som en del av et team på fire forskningsdirektører, utgjør man et sterkt operativt fellesskap rundt fag og ledelse. Ny forskningsdirektør vil overta ledelsen av en velfungerende enhet med cirka 60 medarbeidere, og skal lede videreutviklingen av denne i samarbeid med enhetens Forskningsledere som vil rapportere direkte til Forskningsdirektøren. De faglige ansvarsområder vil kunne tilpasses kandidatens erfaring og kompetanse.

Stillingen inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Resultat- og leveranseansvar

 • Evalueres med grunnlag i planlagte mål og aktiviteter.
 • Etterlevelse av NIVAs verdier og prinsipper for ledelse- og medarbeiderskap, etiske retningslinjer.
 • HMS-prosedyrer, lover og forskrifter, kvalitetskrav og øvrige administrative forordninger; være en god rollemodell, verdibærer og ressurs for instituttet.
 • Individuelle forhold og ytelser i funksjonen (tilleggsoppgaver, koordineringsansvar, verv etc.)
 • Personalansvar for forskningsledere for gitte områder.

Formål med funksjonen

 • Sørge for at organisasjonen kontinuerlig utvikles for å sikre at NIVA er forskningsmessig ledende, har en sterk posisjon i utvalgte markeder, samt bærekraftig økonomi.
 • Som en del av NIVAs ledergruppe: utarbeide og operasjonalisere strategier, sørge for utviklingen av nye markeder samt ha eierskap til instituttets handlingsplan og budsjetter.
 • Synliggjøre og representere NIVA utad overfor viktige kunder, nasjonal forvaltning, partnere, nettverk, media og på forskningspolitiske arenaer.
 • Utvikle det tverrfaglig samarbeidet internt, oppnå synergi med datterselskapene, samt samarbeidende institutter, spesielt i NORIN-samarbeidet.
 • Sikre og bidra til etterlevelse av NIVAs verdier, etiske retningslinjer, HMS-prosedyrer, lover og forskrifter, kvalitetskrav og øvrige administrative forordninger; være en god rollemodell, verdibærer og ressurs for instituttet.

Ansvarsområder / Arbeidsoppgaver

 • Sikre at instituttstrategier og behov for utvikling og endringer implementeres, og balansere dette mot løpende drift
 • Sørge for resultatoppnåelse: lønnsomhet, faglige resultater, prosjektgjennomføring, kvalitet og arbeidsmiljø.
 • Aktivt bidra til forbedring av instituttets ledelsessystemer, herunder kvalitet og miljø, for å sikre at dette er virkningsfullt.
 • Bidra til trivsel og godt samarbeid internt, samt arbeide planmessig med utvikling av medarbeiderne for å nå enhetens mål på kort og lang sikt.
 • Sørge for kompetanseutvikling, rekruttering, kapasitet og optimal ressursbruk.
 • Oppfølging av nøkkelkunder, samt koordinering av kundeansvar på tvers i organisasjonen.
 • Sørge for at bevissthet om kundekrav og -tilfredshet fremmes i enheten.
 • Koordinere fag- og markedsaktiviteter og legge til rette for store felles akkvisisjoner og satsinger på tvers i organisasjonen.
 • Personalansvar og ledelse iht. NIVAs ledelsesprinsipper, inkludert veiledning av forskningslederne.
 • Mulighet for egen oppdragsinntjening og prosjektgjennomføring i henhold til planer og budsjett.

KANDIDATPROFIL

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med faglig og personlig integritet.

Vi ser for oss at du kan ha følgende bakgrunn:

 • Høyere utdanning, gjerne doktorgrad innenfor et relevant fagområde.
 • Erfaring med å lede i en kunnskapsorganisasjon.
 • Gjerne forskerbakgrunn, med forståelse for en forskningsinstitusjons natur, særpreg og rammebetingelser.
 • Erfaring med oppdragsvirksomhet, forretningsutvikling og innovasjon.
 • Nettverk i næringsliv, forskningsmiljøer og relevante deler av offentlig sektor vil være en fordel.

Vi ønsker oss en fremoverlent forskningsdirektør med høye ambisjoner som kan bidra til NIVAs videre utvikling. Rette kandidat evner å skape gode relasjoner internt og eksternt. Gode kommunikasjonsegenskaper er en forutsetning. Som leder har du en samlende, trygg og lyttende ledelsesform, kombinert med tydelighet og høy gjennomføringsevne. Du evner å motivere og få medarbeidere med deg, for å skape en effektiv og utviklingsorientert enhet. Videre er evnen til å fremme samarbeid, og til å være fleksibel, sentrale egenskaper, ettersom samhandling på tvers i organisasjonen blir stadig viktigere.

Du må kunne manøvrere deg raskt og effektivt i et hektisk miljø og kunne kombinere daglig drift og ledelse med strategisk arbeid og utvikling.

Hvorfor velge NIVA og denne muligheten?

Vi tror rette vedkommende motiveres av å lede høykompetent medarbeidere i en godt posisjonert og respektert kunnskapsleverandør som er ledende innenfor flere av sine fagområder. Arbeidet med å styrke NIVAs forhold utad, mot samarbeidspartnere og oppdragsgivere, bør også være sterkt motiverende.

Vi vil også fremheve følgende:

 • Ledelse med fokus på anvendelse av forskning som er relevant for næringsliv og offentlig sektor
 • Ledelse av en profesjonell, veldrevet og endringsvillig kompetanseorganisasjon i kontinuerlig vekst og utvikling
 • Sentral rolle for utvikling av fellesskapet i instituttsektoren, med de mulighetene som ligger i å skape tettere samarbeid
 • Svært godt omdømme, samarbeidsklima og arbeidsmiljø

For en uforpliktende samtale eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search; Stein Holmsen (tel. 907 57 567), Erik Hernholm Haatveit på (tel. 464 58 283). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 31.juli 2022

Kontakter

 • Kontaktperson: Stein Holmsen
 • Stillingstittel: Partner / Rådgiver
 • Telefon: +47 907 57 567
 • Kontaktperson: Erik Hernholm Haatveit
 • Stillingstittel: Rådgiver / Research
 • Telefon: +47 464 58 283

Sted

Adresse: ØKERNVEIEN 94

Lignende stillinger|