Wahl Eiendom søker Teknisk sjef

Publisert: Publisert:
StillingstittelTeknisk sjef
ArbeidsgiverWahl Eiendom
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeEiendom
StillingsfunksjonProsjektledelse, Teknisk personell, Ingeniør
Søknadsfrist28.08.2022

Wahl Eiendom har lagt en tydelig strategi for den videre utviklingen av selskapet og går en spennende tid i møte.

Det skal ansettes en Teknisk sjef som skal videreutvikle selskapets driftsstrategi for å ytterligere profesjonalisere selskapets leveranser og imøtekomme fremtidens krav og standarder innen eiendom, herunder også ivareta selskapets miljø- og bærekraftsambisjoner. Stillingen er nyopprettet og er en konsekvens av økende aktivitet og behov for å styrke kompetansen i selskapet på teknisk drift og forvaltning. I dag håndteres de fleste teknisk-/driftsrelaterte oppgaver av markeds- og utleiedirektør, eiendomssjefer og driftssjef, i tillegg til at det benyttes eksterne leverandører på noen områder. Det forventes derfor at ny teknisk sjef er selvstendig og. kan strukturere opp teknisk forvaltning hos Wahl Eiendom.

Om stillingen

Teknisk sjef blir hovedansvarlig for Wahl Eiendom sine eiendommer når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold, herunder også HMS, service, ombygging/ rehabilitering og leietaketilpasninger. Vedkommende får store muligheter til å påvirke selskapets strategi og videre utvikling på området.

Kundekontakt vil være en viktig del av jobben for å fange opp feil, mangler og muligheter for bedre drift/forvaltning. Teknisk sjef får ansvaret for å ivareta Wahl Eiendoms sine driftsavtaler/serviceavtaler. Videre vil man få ansvar for å følge opp vaktmestere og øvrige leverandører som er engasjert av Wahl Eiendom for å utføre arbeid på eiendommene. I dette ligger også å vurdere leverandører og inngå nye avtaler. Teknisk sjef vil samarbeide nært med eiendomssjefene.

Stillingen rapportere i det daglige til Markeds- og utleiedirektør, men det formelle personalansvaret ligger hos Administrerende direktør (som for alle andre ansatte i Wahl Eiendom AS)

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere og videreutvikle selskapets driftsstrategi
 • Utarbeide korte- og langsiktige vedlikeholdsplaner og forslag til driftsbudsjett og vedlikeholds-/investeringsbudsjetter.
 • Følge opp porteføljens løpende vedlikehold iht. godkjente vedlikeholdsplaner og budsjetter. Sørge for at eiendommene blir driftet så riktig og kostnadseffektivt som mulig.
 • Koordinering og delegering av arbeidsoppgaver for innleid personell samt intern driftssjef.
 • Investeringer (ombygging/ leietakertilpasninger/ rehabilitering/ vedlikehold/) – vurdere og foreslå tiltak, innhente anbud, følge opp og kontrollere. Være byggherrerepresentant og bindeledd mot entreprenør/byggeleder, osv.
 • Løpende oppdatering av vedlikeholdsplan og FDV-dokumentasjon og utvikling av dette (Curotech, Eiendomsappen, serviceavtaler mm.)
 • Opprette, evaluere, reforhandle og kontrollere service-/driftsavtaler
 • Være operativ leder for HMS og brannvern slik at rutiner, lover og forskrifter til enhver tid blir ivaretatt. Ivareta oppfølging av leietakere iht. arbeidsoppgaver og instrukser i HMS-håndboken. Etablere og utvikle gode relasjoner med leietakere og samarbeidspartnere
 • Foreslå og gjennomføre tiltak som styrker selskapets miljø- og bærekraftsprofil, f.eks. innen energioptimalisering.
 • Vurdere relevante proptech-løsninger
 • Bistå med teknisk kompetanse i forbindelse med - kjøp av nye eiendommer, herunder teknisk due diligence

Det presiseres at stillingen ikke er rent administrativ, og at man må trives med en god del aktiv oppfølging og tilstedeværelse ute på eiendommene.

Kandidatprofil

Erfaringsbakgrunn og kompetanse

Aktuelle kandidater har trolig erfaring fra drift/ forvaltning av næringseiendom. Vi ser etter en fremoverlent teknisk sjef med god erfaring innenfor driftsledelse. Relevant erfaring kan være hentet fra komplekse driftsmiljøer, eiendomsselskaper, entreprenører, forvaltere eller tekniske rådgivningsmiljøer. Du har trolig også selv operativ erfaring med drift/ vedlikehold innenfor eiendom, tekniske installasjoner, ventilasjons-/ kjøleanlegg, SD-anlegg eller lignende.

Aktuelle kandidater vil trolig kjenne seg igjen i det meste av følgende:

 • Det er ønskelig med flere års erfaring med drift og prosjektledelse innenfor bygg, elektro eller VVS
 • Erfaring med kundedialog og kontraktsforvaltning
 • Erfaring med internkontroll og HMS, energioppfølging og SD anlegg
 • Erfaring med bruk av FDV-systemer og generell teknologiforståelse innenfor drift og forvaltning
 • Erfaring med miljøtiltak er positivt
 • Ha økonomisk forståelse og erfaring med budsjettering/prosjektkalkyler

Ingeniør-/ teknisk utdannelse innen bygg/eiendom, VVS, elektro, e.l. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Personlige egenskaper

Som person er du serviceinnstilt, fremoverlent og har høy arbeidskapasitet. Vi ser etter en selvstendig og ansvarlig person som kan løfte Wahl Eiendom sin drifts- og forvaltningsoperasjon.

Videre ser vi etter følgende egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å utvikle gode relasjoner både internt og eksternt
 • Analytisk, systematisk og løsningsorientert – evne til å se praktiske løsninger
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Kommersielt anlagt og løsningsorientert.

Hvorfor velge selskapet og denne muligheten?

 • En nøkkelstilling i en liten organisasjon som forvalter store verdier
 • Gode muligheter både for å påvirke internt og utvikle seg selv
 • En ambisiøs virksomhet med solid økonomi som søker utvikling og vekstmuligheter
 • Å jobbe i et spennende selskap med et hyggelig og lystig arbeidsmiljø, blant kolleger med høy kompetanse
 • Mange spennende faglige utfordringer og mulighet for å sette egne fotavtrykk
 • Konkurransedyktige betingelser

For en uforpliktende samtale eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search; Sondre Trønnes (90 10 72 96 eller sondre@hartmarkexecutive.no). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Kontakter

 • Kontaktperson: Sondre Nygård Trønnes
 • Stillingstittel: Partner / Rådgiver
 • Telefon: +47 901 07 296

Sted

Adresse: Oscars gate 53

Lignende stillinger|