Vi søker initiativrik og samarbeidsorientert controller / innkjøpsrådgiver!

Publisert: Publisert:
StillingstittelController / Innkjøpsrådgiver
ArbeidsgiverMeteorologisk institutt
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeKonsulent og rådgivning, Økonomi og regnskap, Forskning, utdanning og vitenskap
StillingsfunksjonØkonomi og regnskap/Controller, Innkjøp/forhandling, Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Søknadsfrist01.12.2021

Ønsker du en viktig rolle i våre forsknings- og utviklingsprosjekter? I en av virksomhetene med best omdømme i staten? Til Meteorologisk institutt søker vi initiativrik og samarbeidsorientert controller / innkjøpsrådgiver!

Meteorologisk institutt (MET) har levert kritiske tjenester til det norske samfunnet i over 150 år. Tjenestene våre utvikles av et internasjonalt anerkjent forskermiljø. Har du lyst til å være med på arbeidet med utvikling av Meteorologisk institutt gjennom å støtte virksomheten i økonomistyring og -planlegging, både av våre forsknings- og utviklingsprosjekter og den løpende driften? Vi trenger to kompetente prosjekt- og økonomi-controllere til vårt controllerteam.

Meteorologisk institutt har over 100 forskere innenfor vær, hav, klima og forurensnings- og beredskaps-problematikk. Miljøet er internasjonalt med omfattende relasjoner til andre forskergrupper i Norge og utlandet. Instituttets forsknings- og utviklingsaktivitet har til formål å forbedre og utvide grunnlaget for instituttets tjenester. Vi arbeider i en verdikjede fra forskning til tjenester .

Yr.no er endepunktet for en av verdikjedene ved instituttet. Aktivitetene er finansiert dels gjennom eksterne bidrag og oppdrag, og dels direkte over statsbudsjettet.

I denne stillingen vil du være en del av en stab som jobber primært med støtte til eksternt finansierte prosjekter ved MET og støtter linjeledere i deres økonomistyringsarbeid. Stillingen vil være 50% rettet inn mot innkjøpsfunksjonene ved MET. MET har en desentralisert innkjøpsmodell og hovedoppgaven er å være rådgiver overfor fagpersoner med innkjøpsansvar. Du vil jobbe tett med våre jurister og MET har også godt samarbeid med de øvrige virksomhetene under Klima- og miljødepartementet.

Stillingen er fast og plassert i METs økonomistab med arbeidssted i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskapsrapportering for prosjekter og divisjoner/avdelinger
 • Budsjett- og analysearbeid i prosjekter og i organisasjonen
 • Utforming og oppfølging av prosjektavtaler i samarbeid med juridisk kompetanse
 • Delta i arbeidet med søknads- og rapportskriving
 • Bidra i utviklingen av gode rutiner innen økonomistyring og implementering av disse i organisasjonen
 • Ansvar for gjennomføring, kvalitetssikring og rådgivning av anskaffelsesprosesser i samarbeid med divisjoner/avdelinger
 • Bistå i oppfølging av avtaler med leverandører av varer og tjenester til MET
 • Løpende administrative oppgaver etter behov

KOMPETANSE

Vi søker etter en medarbeider som har

 • relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende; god og relevant praksis kan eventuelt kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner
 • relevant erfaring med økonomi- og prosjektsystemer
 • sertifisering innen offentlig anskaffelser; god og relevant praksis kan eventuelt kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team, både med andre controllere og med forskere, prosjektledere og linjeledere.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • evne og vilje til ekstra innsats når det trengs

Meteorologisk institutt tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et moderne, teknologisk miljø
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn fra kr 550.000 til 680.000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for hjemmekontor deler av arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som organiserer en god pensjonsordning med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders prøvetid
 • METs hovedkontor er på Blindern, Oslo.

Tilleggsinformasjon:

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Hartmark Executive Search v/ Kristine Hedenstad (tlf. 938 41 211).

Kontakter

 • Kontaktperson: Kristine Hedenstad
 • Stillingstittel: Partner/ Rådgiver
 • Telefon: +47 938 41 211
 • Kontaktperson: Frode Bjørnæs
 • Stillingstittel: Managing Partner
 • Telefon: +47 958 24 529

Sted

Adresse: Henrik Mohns Plass 1

Lignende stillinger|