Vil du lede en sterk kompetanseenhet med stor betydning for barn og unges oppvekst?

Publisert: Publisert:
Utløpt
ArbeidsgiverBarne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
TypeFast
LokasjonDrammen
BransjeJuridiske tjenester, Offentlig administrasjon, Helse og omsorg
StillingsfunksjonLedelse, Omsorg og sosialt arbeid, Barnevernspedagog
Søknadsfrist22.03.2023

Som enhetsleder for familievernkontoret i Drammen vil du lede og utvikle en dedikert kompetanseorganisasjon med ca. 35 ansatte. De fleste ansatte er lokalisert i Drammen, mens noen sitter på familievernkontoret i Kongsberg. I enheten vil du finne profesjoner som psykologer/ spesialister, familieterapeuter, kliniske sosionomer, ansatte med Ph.D. forskerkompetanse og kontorfaglig ansatte. I tillegg til kjernevirksomheten familievern rommer kontoret også et nasjonalt spisskompetansemiljø (SKM) for foreldrestøtte, samt et team innenfor funksjonell familieterapi.

Arbeidsoppgaver:

Enhetsleder har det overordnede fag-, personal- og økonomiansvaret for enheten med et årlig budsjett på ca. 30 mill. kroner. Stillingen rapporterer til regiondirektør og sitter i region Sør sin ledergruppe.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og utvikle egen organisasjon
 • Sikre at enheten til enhver tid har rett kompetanse
 • Utvikle tjenestetilbudet innenfor enheten i tråd med nasjonale og regionale føringer
 • Samarbeid med aktuelle fag- og forskningsmiljøer innenfor enhetens ansvarsområder
 • Kommunikasjon- og informasjonsansvar til befolkning, forsknings- og kompetanseinstitusjoner, kommuner, fagdirektorat og relevante andre

Vi ser etter deg som har:

 • Utdannelse på minimum masternivå fra universitet/høgskole innenfor relevante fagområder og/eller ledelse
 • Minimum 15 stp. innen ledelse og administrasjon, eller at du forplikter deg til å tilegne deg dette etter ansettelse
 • Klinisk erfaring/kompetanse innen helse- og omsorgstjenester i fagområdene barn og familie
 • Ledererfaring med fag-, personal- og økonomiansvar
 • God innsikt og erfaring med offentlig forvaltning og politisk styrt tjenesteproduksjon
 • Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis og policy
 • Digitaliseringsforståelse ift. bruk av digitalisering i utvikling av tjenesten
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges høyt i vurderingen av kandidater. Det vil særlig legges vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og sterke mellommenneskelige egenskaper. Du må evne å prioritere og sortere oppgavene i en hektisk hverdag uten å miste det helhetlige perspektivet. Vi forutsetter en systematisk og strukturert arbeidsform, med god rolle- og organisasjonsforståelse. Videre vil vi vektlegge dine analytiske evner og faglige integritet, sammen med sterk beslutnings- og gjennomføringskraft.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 - Leder, med lønn pt kr. 790 100 - 911 700,- pr. år (ltr 78-83). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Hos oss vil du garantert få spennende arbeidsdager med fantastiske kollegaer. Du vil få masse rom til å utvikle både deg selv som leder og organisasjonen rundt deg, og vil få jobbe med et utfordrende, men svært betydningsfullt samfunnsoppdrag, til støtte for barn og familier.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Drammen.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp i Webcruiter senest til annengangsintervjuet.

Kontakter

 • Kontaktperson: Ronny Nilsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 905 17 098
 • Kontaktperson: Jan Egil Myhre
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 908 92 522

Sted

Adresse: Grønland 68