Motiveres du av å bygge en ny fylkeskommune?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelFylkessjef for økonomi og virksomhetsstyring
ArbeidsgiverVestfold og Telemark fylkeskommune
TypeFast
LokasjonSkien
BransjeKonsulent og rådgivning, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonHR, personal og rekruttering, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering, Økonomi og regnskap/Samfunnsøkonomi
Søknadsfrist27.02.2023

Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke. Det skal velges to nye fylkesting i det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023, og nye Telemark fylkeskommune skal være i drift fra 1. januar 2024.

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester til innbyggerne og skape verdier for framtida.

For å løse dette viktige samfunnsoppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige ledere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere, og som motiveres av å være med og bygge en ny organisasjon.

Til nye Telemark fylkeskommune søker vi etter fylkessjef for økonomi og virksomhetsstyring. Stillingen får et overordnet fagansvar som innebærer strategisk ledelse og styring av sektorens fagområder. Fylkessjefen har direkte personalansvar for to seksjonsledere, og sammen utgjør disse sektorens ledergruppe. Stillingen rapporterer til fylkesdirektøren, og møter fast i hans ledergruppe.

Ansvar og oppgaver

Stabsavdeling for Økonomi og virksomhetsstyring består av to seksjoner; budsjett og regnskap og seksjonen internkontroll og eiendom. Hver av de to seksjonene vil ha sin seksjonsleder.

Seksjon for budsjett og regnskap vil ha overordnet ansvar for fylkeskommunens økonomi-, finans- og budsjettprosesser, og skal også føre regnskapet for organisasjonen.

Seksjon for internkontroll og eiendom vil ha ansvar for internkontroll, anskaffelser, kvalitetssystem og eierstyring. Seksjonen vil også ha ansvar for eiendom, herunder forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygningsmasse, samt drift av fylkeshuset i Skien. Det innebærer også ansvar for sentralbord, resepsjon, kantine, vaktmestertjeneste og teknisk drift og renhold.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi vil ha søkere med høyere relevant utdanning, og bred erfaring fra ledelse i tilsvarende eller lignende stillinger i offentlig og/eller privat sektor. Relevante kandidater bør ha god kjennskap til rolledelingen mellom politikk og administrasjon, må kunne navigere i dette landskapet, og må ha innsikt og forståelse for rollen fylkeskommunen har som samfunnsaktør. Det vil være en fordel med erfaring fra en politisk styrt organisasjon, men erfaring fra privat næringsliv i kombinasjon med forståelse for samfunnsoppdraget til fylkeskommunen kan også være relevant.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en utviklings- og endringsorientert leder, med stort engasjement og solid kompetanse innenfor et eller flere av fagfeltene som ligger i sektoren. Søkere må evne å inspirere og motivere, og må kunne kombinere strategiske planer og mål med operativ handling og gjennomføringsevne. Stillingen har en bred kontaktflate, så rette vedkommende må trives med å være synlig både internt og eksternt. Videre ser vi etter ledere som arbeider systematisk og strukturert, med god rolleforståelse. Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper er en forutsetning, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr en utfordrende rolle der du får kombinert strategiske evner med operative ferdigheter. Stillingen har stort handlingsrom og utfordrende oppgaver i en organisasjon som skal bygges, med stort potensial og mange dyktige medarbeidere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval (MU) v/ Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036, eller prosjektleder/påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard tlf. 907 05 156. Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste og vi viser til offentlighetsloven §25, andre ledd om anledning til å bli unntatt søkerlisten.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. offentlighetsloven §25.

Kontakter

  • Kontaktperson: Ole Petter Bratteberg
  • Telefon: +47 975 59 036
  • Kontaktperson: Ketil Reed Aasgaard
  • Telefon: +47 907 05 156