Vil du være en del av et prosjektledermiljø med høy kompetanse innen ledelse og styring av IKT-leveranser til nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst?


Publisert
Søknadsfrist 17.01.2021

StillingstittelProsjektledelse
TypeFast
ArbeidsgiverSykehuspartner
LokasjonOslo
BransjeIT / Telekommunikasjon / Internett

Bli kjent med Sykehuspartner

Vi søker erfarne prosjektledere for Sykehuspartner sine leveranser til flere av Norges største og viktigste utviklingsprosjekter innenfor helseområdet, frem mot 2035.  

I Norge har vi fire regionale helseforetak som er underlagt Helse -og Omsorgsdepartementet, hvorav det største er Helse Sør-Øst som sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i regionen. Som leverandør av prosjektledelse, IKT, logistikk og HR til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, er Sykehuspartner HF med sine ca. 1500 ansatte særdeles sentral i å forme morgendagens helsesektor.
 
Avdeling for Prosjektledelse Bygg IKT i Sykehuspartner har høy kompetanse innen prosjektledelse og styring av IKT-leveranser til nye sykehus. Vi er ansvarlig for IKT leveranser til alle vedtatte byggeoppdrag i Helse Sør-Øst. Vi skal blant annet levere IKT til 10+ nye sykehus/bygg i regionen de neste 10-15 årene. Prosjektene våre er varierte med hensyn til lengde, kompleksitet og størrelse fra utvidelser på eksisterende sykehus til leveranser av rådgivende IKT og løsninger til helt nye sykehus.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt lede og sikre Sykehuspartner sine prosjektleveranser ved å planlegge, organisere og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid med Sykehuspartner sine ulike fagmiljøer, og bidra til  samarbeid med interne og eksterne partnere
 • Være rådgiver til helseforetakene og byggherre gjennom alle fasene i et byggeprosjekt
 • Delta i aktuelle samhandlingsfora for byggeprosjektene
 • Levere på komponentene tid, kostnad og kvalitet basert på risikostyring
 • Være aktiv bidragsyter både i Sykehuspartner sine fagmiljø for program- og prosjektledelse og i utviklingen av metodikk for bygg IKT, gjerne med en smidig vinkling  

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller høyere utdanning innenfor relevant retning
 • Erfaring med å lede større prosjekter
 • Erfaring fra arbeid/prosjekter innen IKT infrastruktur
 • Erfaring fra innføring av IKT i nye sykehusbygg eller tilsvarende er ønskelig
 • Erfaring fra gjennomføring av smidige prosjekter er ønskelig
 • Teknisk kompetanse innen IKT området er ønskelig
 • Evne til å se helhetlig; sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Sertifiseringer er ikke et krav, men du vil måtte påregne og gjennomføre kurs/seminarer for kontinuerlig utvikling

Personlige egenskaper

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier "Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller"
 • Du engasjerer - og lar deg engasjere
 • Du er løsningsorientert med en sterk gjennomføringsevne og lyst til å gå den ekstra mila
 • Du liker å bygge gode relasjoner, hver dag
 • Du har godt humør med gode kommunikasjonsevner
 • Du liker å dele av din erfaring, samtidig som du er åpen for ny kunnskap
 • Du er tydelig, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet, og evner å ha flere baller i luften samtidig
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere enn enkelte krav til kompetanse og erfaring

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for innføring av IKT i nye sykehusbygg
 • Et faglig prosjektledermiljø med erfarne og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Å være en del av et samlet lag, som jobber mot samme mål
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering i Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner - en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor Offentlig

Sted Hoffsveien 1D, 0275 Oslo

Bransje IT

Stillingsfunksjon Prosjektledelse

Del jobb på