Miljøfôr Norge søker driftssjef

Publisert: Publisert:
StillingstittelDriftssjef
ArbeidsgiverMiljøfor Norge AS
TypeFast
LokasjonIngeberg
BransjeIndustri og produksjon, Miljøtjenester, Matvareproduksjon og -industri
StillingsfunksjonLogistikk og lager, Kvalitetssikring, Driftsoperatør/vaktmester
Søknadsfrist27.10.2021

Om Miljøfor Norge AS:

Debatten og prosjektene styres i dag i stor grad ut fra at matrester er et problem, og dermed vil ikke en langsiktig bærekraft forbundet med utnyttelsen bli vektlagt nok. Det betyr at behandlingen av disse restene kun har fokus på kostnader forbundet med dette, og det offentlige må bidra med betydelige midler for å få det gjennomført.

Håndteringen av matavfall/rester har en viktig etisk side. Hvis man er enig i at mat gjør best nytte som mat og ikke som avfall, vil det være naturlig å tenke at de fraksjonene som det mulig å benytte som mat, utnyttes nettopp til det og så høyt opp i næringskjeden som mulig.

Ved utnyttelse av rester fra næringsmiddelindustrien til dyrefor, vil man oppnå nettopp denne effekten og restene endrer seg fra å være et problem til å bli en ressurs.

Miljøfôr Norge har her en særegen og helt unik plass i dette bildet i Norge. Ved vårt anlegg har vi muligheter til å sortere de forskjellige fraksjonene og håndtere store volum. Med vår store kunnskap om produksjon av dyrefôr av slike fraksjoner, en moderne fabrikk som sorterer, avemballerer og varmebehandler restene, forvandler vi restene til et optimalt dyrefôr.

Dette er bærekraft i praksis. Våre kunder, både på råvaresiden og landbruket, har en økende forståelse for viktigheten av at man nå og i fremtiden, benytter seg av de ressursene som allerede finnes, istedenfor å kaste dem og lage nye produkter.

Miljøfôr Norge AS søker nå en driftssjef som kan videreutvikle bedriften inn i fremtiden.

Arbeidsoppgaver:

 • Budsjettering og oppfølging av ressursbruk i samarbeid med daglig leder
 • Kontakt med råvareleverandører og inntransportører
 • Mottakskontroll, innveiing og klargjøring av fakturagrunnlag for råvarer
 • Ressursplanlegging
 • Oppfølging av produktkvalitet
 • Ansvarlig for HMS ved eget anlegg
 • Personalhåndtering
 • Vedlikehold av bygninger, maskiner og utstyr
 • Gjennomføring av investeringsprosjekter i samarbeid med daglig leder
 • Utveiing og klargjøring av fakturagrunnlag for ferdigvarer
 • Kontakt med ferdigvarekunder
 • Ansvarlig for at prosesser i styringssystemet underlagt eget ansvarsområde er oppdatert og samsvarsvurdert
 • Ansvar for at avvik underlagt eget ansvarsområde følges opp og lukkes

Kvalifikasjoner:

 • Lang relevant erfaring på ledernivå i produksjonsbedrift
 • Fagbrev i tekniske eller tilsvarende fag
 • Minimum 3 til 5 års relevant erfaring med personalansvar på ledernivå
 • Beherske standard IT-verktøy godt. Ha grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsprogram og prosesstyringsprogram
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på skandinavisk språk samt grunnleggende nivå, muntlig og skriftlig, på engelsk

Kontakter

 • Kontaktperson: Anstein Krekke
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 419 15 748

Sted

Adresse: Imerslundvegen 72