Er du en engasjert, samlende og omstillingsdyktig leder?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelKirkeverge
ArbeidsgiverKirkelig Fellesråd i Bærum
TypeFast
LokasjonSandvika
BransjeIdeelle organisasjoner, Kirke og menighet, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Menighetsarbeid
Søknadsfrist25.05.2022

Vi søker en kirkeverge som skal

 • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig for alle
 • Lede strategi og utviklingsarbeidet
 • Utvikle tjenestetilbudet og den gode servicen til menighetsråd og kirkens brukere
 • Videreutvikle gode relasjoner til Bærum kommune og andre samarbeidspartnere
 • Lede organisasjonen i en tid med endringer i kirkelig organisering
 • Være sekretær for fellesrådet, forberede og delta i fellesrådets møter
 • Ha økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets virksomhet
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret for de kirkelige tilsatte i fellesrådet
 • Ha ansvar for drift og vedlikehold av kirkene i Bærum
 • Ivareta et godt samarbeid med prost og prestetjeneste
 • Solid ledererfaring
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • God kompetanse og erfaring innen administrasjon, økonomi og ledelse
 • God kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvalting
 • Tydelige analytiske og strategiske evner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kunnskap om Den norske kirkes verdigrunnlag
 • Du må være medlem i Den norske kirke
 • Engasjement for kirke og menighetsliv
 • Samlende lederstil som bygger tillit internt og eksternt
 • Gode samarbeidsevner og dyktig relasjonsbygger
 • Beslutningsstyrke og gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt
 • En meningsfylt og utfordrende lederstilling i en organisasjon med motiverte medarbeidere og en visjon om å bidra til mer himmel på jord
 • Kirkevergen rapporterer til det valgte fellesrådet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kontorfellesskap med prosten sentralt i Sandvika
 • Lønn og øvrige betingelser etter nærmere avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Oppstart i august 2022, eller etter nærmere avtale

Dersom denne stillingen høres spennende ut er du velkommen til å kontakte våre rådgivere hos Skagerak. Wendy Skjellnan 91593171 eller Øyvind Drangsland 91832891.

Du kan også ringe til vår fellesrådsleder Berit Kristiansen 97047507.

Ihht.offentlighetsloven § 25 kan du be om at søknaden unntas offentlighet. Ønsket må begrunnes. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du bli kontaktet og få mulighet til å trekke

søknaden. Dersom du har spørsmål vedørende dette, ber vi deg ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting.

Kontakter

 • Kontaktperson: Wendy Skjellnan
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 915 93 171
 • Kontaktperson: Øyvind Drangsland
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 918 32 891
 • Kontaktperson: Berit Kristiansen
 • Stillingstittel: Leder i fellesrådet
 • Telefon: +47 970 47 507

Sted

Adresse: Rådmann Halmrast vei 14

Lignende stillinger|