Avdelingsdirektør tilsyn

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelAvdelingsdirektør tilsyn
ArbeidsgiverUtdanningsdirektoratet
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeJuridiske tjenester, Offentlig administrasjon, Barn, skole og undervisning
StillingsfunksjonLedelse, Jurist, Samfunnsviter
Søknadsfrist06.06.2022

Utdanningsdirektoratet søker en målrettet og engasjert leder med god forvaltningsforståelse til å lede og utvikle avdeling for tilsyn. Vi ser etter en pådriver med evne til å skape resultater sammen og gjennom andre.

Tilsynsavdelingen forvalter og utvikler tilsyn på barnehageområdet, og med offentlige og private skoler. Avdelingen fører tilsyn med regelverksetterlevelsen i sektor og gir veiledning og oppfølging med mål om at alle barn og og unge får et trygt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Avdelingen jobber videre med å sikre at statstilskuddet til de private skolene kommer elevene til gode.

Som avdelingsdirektør vil du ha faglig og strategisk ansvar for avdelingens portefølje. Du vil ha budsjett- og personalansvar for en avdeling med 12 medarbeidere og inngå i divisjonens ledergruppe. Divisjon for regelverk og tilskudds oppgaver spenner seg fra forvaltning av regelverk knyttet til opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven og virksomhetsinterne juridiske tjenester, til tilsyn og tilskuddsforvaltning. Du vil jobbe tett med ledergruppens fem andre avdelingsdirektører, og divisjonsdirektør, for å nå divisjonens og Utdanningsdirektoratets samlede målsetninger.

Vi ser etter en leder med en motiverende og involverende lederstil. Du må ha et analytisk hode med evne til å håndtere kompleksitet og krevende grensesnitt, og forstå direktoratet, og avdelingens, rolle og ansvar i det forvaltningssystemet en inngår i. Videre må du ha en systematisk og strukturert arbeidsstil og en tilpasset og tydelig kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

 • lede og videreutvikle avdelingens og divisjonens samlede fagområder.
 • personalansvar for medarbeiderne i avdelingen.
 • ansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter.
 • delta i divisjonens og direktoratets ledergruppe.
 • ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig
 • utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap
 • relevant ledererfaring
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter

Det er videre en fordel om du har:

 • erfaring med tilsyn
 • ledererfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med forvaltningsoppgaver i stat eller kommune
 • kjennskap til barnehage- og opplæringsområdet
 • gode samarbeidsferdigheter
 • god rolle- og systemforståelse
 • analytisk
 • motiverende og involverende
 • relasjonsbygger
 • personlig egnet
 • fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. kr 873.400 – 1.030.100 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • en lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro-Anett Haugen
 • Stillingstittel: Partner og Management Consultant
 • Telefon: +47 974 08 693
 • Kontaktperson: Hilde Heines Bachmann
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 408 51 957

Sted

Adresse: Schweigaards gate 15 B

Lignende stillinger|