Vil du være med å skape gode og fremtidsrettede digitale tjenester hos Riksantikvaren?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelTjenesteansvarlig/produkteier for Askeladden
ArbeidsgiverRiksantikvaren
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeIT, Internettbaserte tjenester, Museer, gallerier og kulturminne
StillingsfunksjonProsjektledelse, Koordinering, Planlegger
Søknadsfrist01.06.2022

Riksantikvaren er pådriver for en kulturmiljøforvaltning som i større grad skal utvikle og ta i bruk gode digitale tjenester i sin forvaltning og formidling av kulturminner. Vil du være med å skape gode og fremtidsrettede digitale tjenester hos oss?

Er du handlekraftig, opptatt av å forstå brukerne og deres behov samt klarer å prioritere oppgaver for å lande et best mulig resultat? Liker du å jobbe sammen med engasjerte fagfolk som virkelig brenner for det de jobber med? Synes du det virker spennende å jobbe i en IT-seksjon hvor det også er ansatt arkeologer, historikere og samfunnsvitere? Vi ser etter en tjenesteansvarlig for Askeladden, kulturmiljøforvaltningens mest sentrale digitale tjeneste, som vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av forvaltning og videreutvikling av tjenesten.

Askeladden er kulturmiljøforvaltningen digitale tjeneste for forvaltning av kulturmiljødata. Denne tjenesten er sentral i den digitale strategien for kulturmiljøforvaltningen og står ovenfor store endringer fremover, både teknisk og funksjonelt. Tjenesten skal bli en mer brukervennlig løsning som støtter kulturmiljøforvaltningen i sine arbeidsoppgaver bedre, den skal bli tjenesteorientert, vurderes for sky og bli kulturmiljøforvaltningens fundament i vår vei mot en mer datadreven forvaltning.

Tjenesteansvarlig vil ha ansvar for å utarbeide planer i henhold til Riksantikvarens strategier og handlingsplaner, samt lede forvaltning og videreutvikling av tjenesten. Dette innebærer utstrakt kontakt med brukere, tett oppfølging av vår leverandør og ledelse av interne ressurser. Du vil også ha ansvar for å utvikle tjenesten videre, for eksempel gjennom å kartlegge behov og krav, utarbeide løsningsbeskrivelser, utvikle løsning eller være scrum-master. Du vil ha rollen som fagkoordinator, noe som innebærer et faglig resultatansvar, men ikke personalansvar.

Stillingen ligger i Seksjon for Digitale tjenester, som har ansvar for å utvikle og tilby digitale tjenester for hele kulturmiljøforvaltningen i Norge og til publikum. Du vil derfor jobbe både med mange ulike fagområder i Riksantikvaren og i kulturmiljøforvaltningen for øvrig – vi samarbeider tett med fylkeskommuner, Sametinget og kommuner.

Arbeidsoppgaver

 • Lede videreutvikling og forvaltning av Askeladden
 • Ha tett dialog med brukere for å følge opp, forstå og oversette behov og krav til utviklingstiltak
 • Planlegge og koordinere utviklingstiltak, samt følge opp innspill til forbedringer og håndtere feilrettinger
 • Utarbeide tiltaksbeskrivelser som beslutningsgrunnlag for prioritering av utviklingstiltak
 • Lede tjeneste- og utviklingsteamet
 • Følge opp eksterne leverandører og inngåtte avtaler
 • Budsjett og økonomioppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen teknologi eller andre nærliggende fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God metodisk forståelse og erfaring på relevante metoder og smidige utviklingsprosesser, eksempelvis Scrum/Kanban, automatiserte tester, LEAN, BPMN
 • Erfaring med å samarbeide i tverrfaglige team
 • Erfaring innenfor behovsanalyse, kravspesifisering, prioritering og testing
 • Erfaring med ledelse av team

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner, med evne til å både lede og delegere
 • Forståelse for tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver
 • Har gjennomføringskraft og vet hvordan du skaper entusiasme, fremdrift og resultater, og som involverer andre i det du gjør

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver/fagkoordinator i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk.

Kontaktinformasjon:

Synes du dette høres spennende ut? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968. Du kan også kontakte seksjonssjef for digitale tjenester Solveig Skjermo hos Riksantikvaren, tlf. 480 34 224, hvis du foretrekker det.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Andre opplysninger:

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontakter

 • Kontaktperson: Jan Egil Myhre
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 908 92 522
 • Kontaktperson: Bjarne Gundersen
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 918 27 968

Sted

Adresse: DRONNINGENS GATE 13

Lignende stillinger|