En av Trøndelags viktigste lederstillinger. Vil du være med på å utvikle "Ett tilgjengelig Trøndelag"?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDirektør avdeling samferdsel
ArbeidsgiverTrøndelag fylkeskommune
TypeFast
LokasjonTrondheim
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist12.06.2022

Vi søker direktør avdeling samferdsel.

Har du innsikt i og interesse for samferdselssektoren? Har du ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og interesse for miljø, samfunnsutvikling og politikk? Da vil vi gjerne ha din søknad.

Som direktør for avdeling samferdsel blir du en del av fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Avdelingen er organisert med flere seksjoner med ansvar for sine fagområder.

Ansvarsområder:

Som en del av toppledergruppen får du ansvar for den helhetlige ledelsen og utviklingen av Trøndelagfylkeskommune. Fylkeskommunen skal, i kraft av sin samfunnsutviklerrolle, gi strategisk retning, mobilisere og koordinere aktører og virkemidler. Sammen med seksjonslederne skal du arbeide for å nå de målene fylkestinget setter, og du skal bidra til å videreutvikle en stor kunnskapsorganisasjon.

Som direktør for avdeling samferdsel skal du jobbe for at fylkeskommunen når ambisjonen om "Ett tilgjengelig Trøndelag" og utvikle trøndernes evne til å kunne reise og muligheten til å slippe . Du blir ansvarlig for å:

 • Utvikle samferdselsløsninger som bygger opp under målet om et klimanøytralt transporttilbud i 2030 gjennom utvikling av nye klimanøytrale løsninger
 • Gjennomføring av teknologiskiftet innenfor ferge og hurtigbåt, bildeling- og samkjøringsløsninger samt prosjektet reisekutt med formål å redusere reiseomfang
 • Lede arbeidet for å nå Trøndelagsplanens mål om at Trøndelag i 2030 har bærekraftig transportstruktur og klimanøytralt transporttilbud
 • Lede en kompetent og motivert avdeling med 26 ansatte, med ansvar for oppfølging av AtB, Miljøpakken, skoleskyss, TT, drosje, godstransport, og støtte til utbygging av bredbånd
 • Være fylkeskommunens øverste administrative kontaktpunkt mot stat, kommuner, jernbane, luftfart og andre eksterne aktører innenfor samferdselsområdet
 • Delta i prosjekter som "Mobilitetslab Elgeseter" og andre
 • Sikre god gjennomføring av større anbud innenfor området

Ønsket kompetanse, erfaring og egenskaper:

Vi søker en direktør med relevant høyere utdanning. Kunnskap om og innsikt i samferdselssektoren er en fordel, men ikke et krav. Du har både operativ og strategisk ledererfaring og det er en fordel med erfaring fra politisk styrte organisasjoner. Vi søker en strategisk og utviklingsorientert direktør som er både samarbeidsorientert og helhetstenkende. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og inngir tillit, og du er trygg i møte med media og presse. Det forutsettes at du forstår rollen som leder i en politisk styrt organisasjon og evner å omsette politiske vedtak til administrativt arbeid.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr:

 • At du får være med å bidra til å utvikle Trøndelag
 • En spennende lederstilling i et sterkt fagmiljø
 • God støtte fra interne fagressurser
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre opplysninger

Fylkeskommunen ønsker en balansert og mangfoldig sammensetning av ansatte. Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister. Du kan søke om å bli unntatt fra søkerlisten iht offentlighetsloven § 25, men terskelen for å få unntak er høy. Vi gjør oppmerksom på at navn på listen kan bli offentliggjort selv om fylkeskommunen som førsteinstans innvilger søknaden.

Oppmøtested er fylkets hus i Trondheim eller Steinkjer. Reising mellom fylkeskommunens lokasjoner på Steinkjer og i Trondheim, og annen reisevirksomhet, må påregnes.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Assessit. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Trøndelag fylkeskommune i innledende fase.

Kontakter

 • Kontaktperson: Per Kristian Øwre
 • Stillingstittel: Partner/Regionleder Trondheim
 • Telefon: +47 913 75 565
 • Kontaktperson: John Holen
 • Stillingstittel: Seniorkonsulent
 • Telefon: +47 924 31 993

Sted

Adresse: Erling Skakkes gt 14

Lignende stillinger|