Leder for plan og strategiStillingstittelLeder for plan og strategi
ArbeidsgiverDrammen kommune
TypeFast
LokasjonDrammen
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse
 • Planprosesser
 • Samhandling

Drammen kommune er Norges sjuende største og er et resultat av tre sammenslåtte kommuner. Kommunen opplever sterk vekst og har store ambisjoner for utvikling innenfor alle sektorer i tråd med politiske føringer basert på medvirkningsprosesser og FNs bærekraftsmål.

Vi søker nå en stabsleder for plan og strategi som vil få ansvar for å drive frem de store strategiprosessene i kommunen. Sammen med et team av høyt kompetente rådgivere skal du sikre utvikling av gode tverrfaglige prosesser og koordinere omfattende felles planprosesser og overordnede temaplaner. I dette arbeidet er det ønske om å utvikle nye former for samhandling mellom politikere, fagmiljø og kommunal ledelse.

Stabsleder plan og strategi rapporterer til direktør for styring og eierskap og vil ha personal- og budsjettansvar for avdelingens ca. 20 medarbeidere. Som stabsleder vil du jobbe tett med rådmannens lederteam og inngå i utvidet ledergruppe. I tillegg til å lede eget fagområde forventes det at du samarbeider godt med andre kommunalsjefer og stabsledere for å nå kommunens felles mål.

Sentrale ansvarsområder:

 • Sikre at organisasjonen utvikler planverk og strategisk grunnlag slik at overordnede målsettinger nås.
 • Koordinere arbeidet med bl.a. kommuneplan og temaplaner.
 • Søke nye løsninger og ta i bruk ny kunnskap.
 • Samhandling med interne og eksterne aktører.
 • Bidra til å utvikle hensiktsmessige arbeidsformer og kompetanseutvikling i avdelingen.

Vi søker deg med et bredt samfunnsperspektiv og engasjement for samskaping og utvikling av godt planverk basert på innbyggermedvirkning og samhandling med folkevalgte. Du har god kompetanse på prosesshåndtering og utpreget evne til tverrfaglig samarbeid. God dialog både internt og eksternt, vil være avgjørende i stillingen. Evne til å skape engasjement og resultater er en styrke. Du bør ha god økonomi- og budsjettforståelse samt evne til relasjonsbygging og å lede gjennom tillit, åpenhet og involvering.

Vi søker en nytenkende og analytisk stabsleder med god rolleforståelse og kunnskap om politiske prosesser, erfaring fra arbeid med samfunnsutvikling samt god oversikt over rammebetingelser og lovverk.

Det forventes høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå og relevant ledererfaring fra større virksomhet innen offentlig sektor. Gode norskkunnskaper og presentasjonsevner er en forutsetning. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Kontorsted vil være på rådhuset i Drammen. Lønn etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med direktør for styring og eierskap Trond Julin i Drammen kommune, tlf. 480 02 455 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Kontakter

 • Kontaktperson: Randi Flugstad
 • Stillingstittel: Partner, Amrop Delphi
 • Telefon: +47 905 84 138
 • Kontaktperson: Trond Julin
 • Stillingstittel: Direktør for styring og eierskap, Drammen kommune
 • Telefon: +47 480 02 455

Sted

Adresse: Engene 1

Del jobb på