Holmestrand kommune søker en strategisk, strukturert og synlig Kommunalsjef

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunalsjef – Teknisk
ArbeidsgiverHolmestrand kommune
TypeFast
LokasjonHolmestrand
BransjeOrganisasjoner, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi
Søknadsfrist12.12.2021

Kommunalsjef – Teknisk

Den nye Kommunalsjefen vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør.

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker en strategisk, strukturert og synlig Kommunalsjef for programområdet teknisk som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav på området.

Teknisk har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling og tjenesteformidling. Holmestrand kommune er inne i en ekspansiv periode med viktige utviklingsprosjekter og store investeringer knyttet til bl.a. sentrumsutvikling, utbygging av skoler og boliger. Kommunen har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon.

Kommunalsjefområdet består i dag av fire virksomheter med totalt ca. 170 ansatte: Eiendom og samferdsel, Vann og avløp, Plan, bygg og landbruk og Service og renhold.

Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe.

Statistisk sentralbyrå har kommet med nye tall for befolkningsveksten i landet, og Holmestrand kommune er blant topp fem i Norge, og den kommunen som vokser mest i Vestfold og Telemark fylke samt i Drammensregionen. Les mer her: https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/alle-vil-til-holmestrand-kommune.17686.aspx

Stillingens hovedansvarsområde:

 • Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområder
 • Delta i den strategiske ledelsen av Holmestrand kommune
 • Lede styringsgrupper
 • Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter
 • Sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført etter økonomi- og strategiplan
 • Budsjett og økonomikontroll
 • Sørge for god samhandling med eksterne aktører
 • Forberede og legge frem saker i politiske utvalg og kommunestyret

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master vil bli vurdert dersom de har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og særskilt relevant erfaring
 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle i en offentlig virksomhet
 • Erfaring fra klima, samfunns- og byutvikling
 • God innsikt i kommunal forvaltning og politiske prosesser
 • God kunnskap om økonomi og økonomiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering
 • Erfaring med prosjektledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ser etter deg som

 • er trygg, tydelig og robust
 • er samfunnsorientert og utadvendt med forståelse for nødvendigheten av samhandling og åpenhet
 • har gode lederegenskaper
 • arbeider strukturert og tenker helhetlig
 • har godt humør og er en lagspiller
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • har evnen og viljen til et godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med tillitsvalgte

Vi tilbyr:

En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver. Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde. Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen. En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og ledere.

Lønn etter avtale. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver i Skagerak Consulting Øyvind Drangsland 91832891 eller Ruth-Camilla Aas på 91177259 for mer informasjon om stillingen.

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: Ruth-Camilla Aas
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver rekruttering
 • Telefon: +47 911 77 259
 • Kontaktperson: Øyvind Drangsland
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 918 32 891
 • Kontaktperson: Hans Erik Utne
 • Stillingstittel: Kommunedirektør
 • Telefon: +47 464 44 771

Sted

Adresse: Rådhusgaten 11

Nettverk

Lignende stillinger|