Inspireres du av å forhindre og bekjempe korrupsjon og bestikkelser?

Publisert: Publisert:
Utløpt
ArbeidsgiverDNB
TypeFast
LokasjonBergen
BransjeBank, finans og forsikring
StillingsfunksjonJurist, Revisjon og kontroll, Dokumentasjon
Søknadsfrist19.05.2022

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank. Vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital. Vi tilbyr et bredt spekter av karrieremuligheter, og ønsker å bygge virksomheten vår sammen med talentfulle og lidenskapelige mennesker som identifiserer seg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig.

DNB Corporate Banking - Financial Crime

Fagansvarlig/Risk Manager ABC

Bli med oss i vårt viktige arbeid med etterlevelse og verdiskaping gjennom forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet.

I DNB arbeider vi hver dag for å sikre at banken ikke blir misbrukt til økonomisk kriminalitet. Vi jobber for å styrke etterlevelsen av våre eksisterende rammebetingelser, og for å være i forkant av de som kommer i morgen. Forretningsområdet Corporate Banking betjener DNBs bedriftskunder, og er banken for to av fem bedrifter i Norge. For oss er det viktig å forene lønnsomhet med ansvarlighet.

Vår ambisjon er å etablere det beste anti-korrupsjonsmiljøet i Norden innen bank og finans, med en effektiv og sømløs bekjempelse av korrupsjon. Et mer kompetent og effektivt antikorrupsjonsarbeid vil beskytte banken og våre tjenester, og samtidig styrke Corporate Bankings rolle som strategiske rådgivere for våre kunder i en stadig mer globalisert forretningsverden.

Om stillingen

Som Fagansvarlig for ABC vil du ha ansvar for DNBs globale antikorrupsjonsrammeverk i Corporate Banking. Ansvaret omfatter både intern og ekstern korrupsjonsrisiko, og innebærer videre et ansvar for å:

 • Gi beslutningstagere adekvat styringsinformasjon om antikorrupsjonsarbeidet gjennom risikovurderinger, kvartalsvise rapporteringer og løpende orienteringer.
 • Påse at antikorrupsjonsarbeidet i Corporate Banking holder en adekvat faglig standard.
 • Bidra til å kontinuerlig utvikle interne rutiner og prosesser innenfor ABC for å sikre god datakvalitet.
 • Være en katalysator for å iverksette og følge opp identifiserte tiltak.
 • Utarbeide og formidle undervisningsmateriell, for både digitale og fysiske arenaer
 • Bidra inn i evalueringsarbeidet
 • Være en pådriver for koordinering og harmonisering antikorrupsjonsarbeid på tvers av de internasjonale kontorene og hovedkontoret.
 • Bidra med fagkompetanse inn i enkeltsakerVedlikeholde og utvikle egne ferdigheter og kompetanse innen ikke-finansiell risiko generelt og ABC spesielt.

Du vil inngå i et dedikert ABC-team, men er også en del av en større gruppe av fagpersoner som jobber med ikke-finansiell risiko generelt. Fagansvarlig inngår i den utvidede ledergruppen i seksjonen, sammen med de tre øvrige fagansvarlige i avdelingen. Stillingen er faglig utfordrende og gir deg muligheten til å bli DNB sin neste fagressurs innen ABC. Du vil arbeide på tvers av landegrensene med tett samarbeid mot våre internasjonale kontorer. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Om deg

Vi søker deg som inspireres av å forhindre og bekjempe korrupsjon og bestikkelser. Du må gjerne være utdannet innen juss eller økonomi, men kan også ha mer samfunnsfaglig bakgrunn.

Du er faglig sterk, ansvarsbevisst og selvdreven, og har analytiske egenskaper. Du har erfaring med bedriftskunder og har også god kjennskap til bankers produkter innen bedrifts-/storkundesegmentet. Du har videre erfaring med å jobbe med ABC, mens det er en fordel med erfaring fra KYC-/AML-arbeid. Du har forståelse for hvordan ikke-finansiell risiko oppstår og hva risiko betyr både for inntjening og omdømme, samt hvilke negative konsekvenser det kan ha for samfunnet for øvrig.

Du har evne til å se det vesentlige og relevante i komplekse saker og er god til å dele kompetanse og løse oppgaver effektivt. Videre evner du å operasjonalisere kompliserte regelverk, og har en pedagogisk måte å fremstille dette på.

Det er viktig at du har gode samarbeidsevner, er en god relasjonsbygger og at du er proaktiv i samarbeid med andre. Dette fordi du vil ha mye kontakt med andre teammedlemmer i avdelingen, med våre kollegaer i KYC-miljøene i Corporate Banking og fagmiljøene i banken for øvrig.

Kompetansekrav

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis innen juss eller økonomi på masternivå.
 • Meget god forretnings-/kundeforståelse og erfaring fra arbeid med ikke-finansiell risiko for bedriftskunder.
 • Fagkompetanse eller bakgrunn innen ABC og kjennskap til relevante regelverk.
 • Nøyaktig, strukturert og trives med et høyt arbeidstempo.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Stor gjennomføringsvilje og -kraft, samt evne til å skape gode relasjoner.
 • Du trives med å analysere store datamengder, og jobber godt med Excel og andre relevante programmer.
 • Selvgående og proaktiv, og evner å få andre med.
 • Personlig integritet.

Ta kontakt hvis dette virker spennende, eller du ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 19.05.2022

Arbeidssted: Bergen eller Oslo (noe reisevirksomhet må påregnes)

Kontaktpersoner:

Øyvind Aarø, Avdelingsleder KYC Advisory, mob: +47 924 58 901

Marianne Werrum, fagansvarlig ABC i CB, mob: +47 934 26 264

Her er litt mer informasjon om hvordan vi er organisert:

I Corporate Banking er divisjonen Risk, Strategy & Portfolio Management etablert for å sikre effektivt samarbeid mellom forretning og støtte og er et stort fagsenter for risiko, data, strategi, porteføljestyring inkludert restruktureringer for hele DNB.

Seksjonen Financial Crime er en av åtte seksjoner i divisjonen og jobber for å styrke etterlevelsen av våre eksisterende rammebetingelser, og for å være i forkant av de som kommer i morgen. Vi har det globale fagansvaret i Corporate Banking knyttet til håndtering av risikoområdet økonomisk kriminalitet, som en del av første forsvarslinje. Seksjonen er ansvarlig for å implementere internt rammeverk og se til at prosesser, rutiner og internkontroll er tilstrekkelig dokumentert, samt sikre at Corporate Banking har tilstrekkelig fokus på økonomisk kriminalitet-området. Seksjonen har også ansvar innen elektronisk overvåking og analyse, samt kvalitetskontroller for KYC-miljøene, og består av fem avdelinger.

Avdeling KYC Advisory er fagavdelingen i seksjonen og rendyrker fagkompetanse innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder antihvitvasking og -terrorfinansiering (AML/CFT), antikorrupsjon og -bestikkelser (ABC), bedragerier, internasjonale sanksjoner og tredjepartsskatt. Avdelingen har bl.a. ansvaret for å bistå og rådgi kundedivisjonene i Corporate Banking i arbeidet med håndteringen av risikoområdet økonomisk kriminalitet i virksomheten. Stillingen som Fagansvarlig/Risk Manager ABC er organisert i denne avdelingen.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: Øyvind Aarø
 • Telefon: +47 924 58 901

Lignende stillinger|