Vil du være med å videreutvikle en spennende kommune i vekst?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelKommunedirektør
ArbeidsgiverNittedal kommune
TypeFast
LokasjonNittedal
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist28.11.2022

Nittedal kommune søker ny kommunedirektør. Kommunen er opptatt av at innbyggerne skal leve det gode liv i Nittedal og sammen tar ansvar for fellesskapet og miljøet. Her skal det være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et sted du får omsorg når du trenger det. De nye satsingsområdene er utledet fra FNs bærekraftsmål:

 • Livskvalitet hele livet
 • Klima- og miljøvennlig
 • Engasjement og samskaping

raushet – redelighet – respekt).

For den nye kommunedirektøren vil følgende være forutsetninger for å utvikle lokalsamfunnet og kommunens tjenester til innbyggerne:

 • Tydeligere innbyggerperspektiv i kommunens aktiviteter og prioriteringer gjennom å: Bidra til godt samspill mellom administrasjon og politikk, og skape forståelse for at en kommune er demokratisk styrtSørge for at beslutninger og prioriteringer gjennomføres mer sømløst og helhetlig på tvers av sektorerBeholde og tiltrekke dyktige ansatte gjennom tydelig og bevisst ledelse i tråd med kommunens organisasjonspolitikkSørge for en god organisasjonskultur med løsningsorienterte holdninger hos ansatte og ledere på alle nivå
 • Materialisering av omstillingsprosjekter ved: Kontinuerlig utvikling og forbedringsarbeid og god økonomistyring: Tett og solid oppfølging av vedtatte budsjett og investeringsprosjekter, samt gode beslutningsgrunnlag.Digitalisering: Bidra til modernisering og en fremtidsrettet videreutvikling av digitale prosesser og IKT-sikkerhet i kommunens tjenesterPlanverk: Sørge for oppfølging og videreutvikling av samfunnsmål, organisasjonsmål og relevante planer i tråd med den til enhver tid gjeldende økonomiplan.Sikre et godt og tillitsfullt partssamarbeid med de ansattes organisasjoner.

Hvem ser vi etter?

Vi søker en strategisk og resultatorientert leder som er relasjonssterk med handlekraft. Din lederprofil er både helhetstenkende og fleksibel, med en personlighet som er inkluderende og tillitsskapende. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap, og har vilje og evne til å utfordre etablerte sannheter.

Bakgrunn/erfaring

Du har relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Solid strategisk ledererfaring fra komplekse organisasjoner, fortrinnsvis fra offentlig sektor. Dokumenterbar økonomiforståelse, samt gode resultater fra endrings- og utviklingsledelse er en forutsetning. Erfaring med mediehåndtering og beredskap/kriseledelse er en fordel. Hvis du i tillegg kan vise til god rolleforståelse og etterrettelig oppfølging av beslutningsprosesser i samspillet mellom politikk og administrasjon – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale

Nittedal kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Kontakter

 • Kontaktperson: Atle Strande
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 908 92 054
 • Kontaktperson: Ronny Nilsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 905 17 098

Sted

Adresse: Rådhusveien 1