Motiveres du av å bygge en ny fylkeskommune?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelFylkessjef for samfunnsutvikling
ArbeidsgiverVestfold og Telemark fylkeskommune
TypeFast
LokasjonSkien
BransjeKonsulent og rådgivning, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonProsjektledelse, Ledelse
Søknadsfrist06.03.2023

Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke. Det skal velges to nye fylkesting i det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023, og nye Telemark fylkeskommune skal være i drift fra 1. januar 2024.

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester til innbyggerne og skape verdier for framtida.

For å løse dette viktige samfunnsoppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige ledere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere, og som motiveres av å være med og bygge en ny organisasjon.

Til nye Telemark fylkeskommune søker vi etter fylkessjef for samfunnsutvikling. Stillingen får et overordnet fagansvar som innebærer strategisk ledelse og styring av sektorens fagområder.

Fylkessjefen har direkte personalansvar for tre seksjonsledere, og disse utgjør sektorens ledergruppe. Stillingen rapporterer til fylkesdirektøren, og møter fast i hans ledergruppe.

Ansvar og oppgaver

Sektoren for samfunnsutvikling består av tre seksjoner; samfunn og plan, kultur og klima, næring og innovasjon. Sektoren vil få en sentral rolle i arbeidet med utviklingen av nye Telemark fylkeskommune som samfunnsbygger, og vil få en bred kontaktflate både internt og eksternt. Vedkommende vil favne et stort spenn av fagområder, der det er stor interesse fra politikere, kommuner og media, og det er viktig at man både håndterer og trives med dette. Sektoren vil forholde seg til flere politiske hovedutvalg og det er derfor sentralt at fylkessjefen behersker å navigere mellom politikk og administrasjon.

Sektoren skal utnytte mulighetsrommet i Telemark fylkeskommunes samfunnsoppdrag og derigjennom være en kompetent og relevant regional samarbeidspartner innen klima, grønn omstilling og grønn vekst. Sektoren skal videre bidra til å sikre gode regionale planprosesser og tilrettelegge for næringsutvikling i hele fylket. Samtidig skal sektoren forvalte den store kulturarven i Telemark og bidra til vekst i det lokale reiselivet.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi vil ha søkere med relevant høyere utdanning, og bred erfaring fra ledelse i tilsvarende eller lignende stillinger i offentlig og/eller privat sektor. Kunnskap om samferdsel vil være en fordel. Relevante kandidater bør ha god kjennskap til rolledelingen mellom politikk og administrasjon, må kunne navigere i dette landskapet, og må ha innsikt og forståelse for rollen fylkeskommunen har som samfunnsaktør. Det vil være en fordel med erfaring fra en politisk styrt organisasjon, men erfaring fra privat næringsliv i kombinasjon med forståelse for samfunnsoppdraget til fylkeskommunen kan også være relevant.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en utviklings- og endringsorientert leder, med stort engasjement og solid kompetanse innenfor et eller flere av fagfeltene som ligger i sektoren. Søkere må evne å inspirere og motivere, og må kunne kombinere strategiske planer og mål med operativ handling og gjennomføringsevne. Stillingen har en bred kontaktflate, så rette vedkommende må trives med å være synlig både internt og eksternt. Videre ser vi etter ledere som arbeider systematisk og strukturert, med god rolleforståelse. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper er en forutsetning, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr en utfordrende rolle der du får kombinert strategiske evner med operative ferdigheter. Stillingen har stort handlingsrom og utfordrende oppgaver i en organisasjon som skal bygges, med stort potensial og mange dyktige medarbeidere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval (MU) v/ Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036, eller prosjektleder/påtroppende fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard tlf. 907 05 156. Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist er 6. mars 2023 og du søker via Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste og vi viser til offentlighetsloven §25, andre ledd om anledning til å bli unntatt søkerlisten.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. offentlighetsloven §25.

Kontakter

  • Kontaktperson: Ole Petter Bratteberg
  • Telefon: +47 975 59 036
  • Kontaktperson: Ketil Reed Aasgaard
  • Telefon: +47 907 05 156