Nytt spennende og internasjonalt FinTech-selskap søker Compliance Manager


Publisert
Søknadsfrist 15.12.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverUnite Global As
LokasjonViken
BransjeBank / Finans / Forsikring

UNITE Global bygger en løsning for grensekryssende betalinger («cross-border payments») for banker, for å gjøre internasjonale overføringer rimeligere og med fullt oppgjør, i sanntid.

Vi bygger nå opp den operative delen av organisasjonen og søker Compliance Manager til vårt hovedkontor i Fredrikstad. Complianceavdelingen skal bidra til etterlevelse av internt og eksternt regelverk og god styring av hele virksomheten gjennom kontroll, rådgiving og opplæring.

Som Compliance Manager vil du ha ansvaret for å bygge opp avdelingen med riktige ressurser og kompetanse, samt påse at all drift skjer i tråd med definerte retningslinjer, rutiner og prosesser som ivaretar nasjonalt og internasjonalt rammeverk for finansforetak - dette er en forutsetning for vår virksomhet. Du vil samarbeide tett med Head of Risk, Compliance & Corporate Governance, som vil ha hovedansvar for etterlevelse og risiko totalt sett for virksomheten.
Vi ser etter deg som er strukturert og analytisk med høy integritet, og som er en pådriver for å utvikle deg selv, de ansatte og vår virksomhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for etterlevelse av fastsatte prosesser og bidra til kontinuerlige forbedringer
 • Identifisere, overvåke, rapportere og gi råd vedrørende løpende compliance-risiko
 • Overvåke planlagte regulatoriske endringer og implementere effekten av slike endringer
 • Ansvar for oppbygging og drift av virksomhetens compliance-opplæring
 • Jobbe tett med ledere og sentrale medarbeider i andre avdelinger
 • Overordnet ansvar for styring og administrasjon på avdelingsnivå
 • Planlegge og allokere ressurser - bemanningsplanlegging
 • Personalansvar, herunder opplæringsansvar og ansvar for å engasjere og motivere medarbeidere

Krav til utdanning og erfaring:

 • Utdanning bachelor/master innen økonomi, finans, jus eller tilsvarende
 • Relevant erfaring fra en sentral compliance-funksjon, fortrinnsvis fra bank, forsikring eller betalingsformidling
 • Minimums 3-5 års ledererfaring
 • God og relevant forretningsforståelse
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å jobbe både selvstendig og som en del av et team, og har
  god gjennomføringsevne
 • Du evner å skape relasjoner og samarbeide godt på tvers av nivå og
  fagområder
 • Du er fagspesialist

Vi kan tilby:

 • Du vil å få være med på en spennende reise, der det ikke vil mangle på små og store utfordringer - samtidig som det vil åpne for store muligheter, både i Norge og internasjonalt
 • Gode kollegaer i et støttende arbeidsmiljø kjennetegnet av kompetanse, samarbeid og engasjement
 • Faglig og personlig vekst
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson:
Camilla Sanders - HR Rådgiver, Tlf: 93222688
camilla.sanders@unite-global.com

Del jobb på